Jedan od vodećih poljoprivrednih proizvođača u EU

Španjolska od poljoprivrede zaradi čak 40 milijardi eura

Agrovijesti
Plastenici Fotografija: Pixabay
Važnost proizvodnje u plastenicima ogleda se u činjenici da samo 74.900 hektara donosi prihod od preko 2,1 milijarde eura (50 posto namijenjeno izvozu). Također, treba imati u vidu i socijalno-ekonomski značaj proizvodnje u plastenicima. Španjolska je najveći svjetski proizvođač i izvoznik maslinovog ulja (45 posto svjetske proizvodnje i prosječna proizvodnja 1,2 milijuna tona godišnje).

Španjolska je jedan od vodećih poljoprivrednih proizvođača u Europi. Ova država je u okvirima EU na četvrtom mjestu po prihodima ostvarenim od poljoprivrede preko 40 milijardi eura.

Poljoprivreda čini oko 2,6 postoo, a prehrambena industrija 2,7 posto ukupnog BDP Španjolske. U toj zemlji 30 posto teritorija čine ruralna područja. Sa 23 milijuna hektara, unutar EU, Španjolska je druga po površini iskorištenog obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Prosečna veličina posjeda je 24 hektara, uz velike varijacije od regije do regije.

Postoje značajne klimatske razlike i velika potreba za navodnjavanjem. Suša i nedostatak vode su glavni problemi.

Struktura poljoprivredne proizvodnje u Španjolskoj:

– biljna proizvodnja: 60 posto (u EU – 52 posto)

– stočarstvo: 39 posto (43 posto u EU)

– ostalo: jedan posto (pet posto u EU)

Žitarice su zasađene na šest milijuna hektara (ječam, pšenica, kukuruz) i ta zemlja je neto uvoznik žitarica. Masline su zasađene na dva milijuna hektara.

Oko 920.000 hektara je pod voćem i povrćem s godišnjom proizvodnjom od oko 27 milijuna tona (54 posto povrće, 38 posto voće i osam posto krumpir) čija vrijednost prelazi 5,2 milijarde eura.

Važnost proizvodnje u plastenicima ogleda se u činjenici da samo 74.900 hektara donosi prihod od preko 2,1 milijarde eura (50 posto namjenjeno izvozu). Također, treba imati u vidu i socijalno-ekonomski značaj proizvodnje u plastenicima.

Španjolska je najveći svjetski proizvođač i izvoznik maslinovog ulja (45 posto svjetske proizvodnje i prosječna proizvodnja 1,2 milijuna tona godišnje). 

Najveći je proizvođač i izvoznik voća i povrća u EU, 8. proizvođač i 1. izvoznik u svijetu.

Vinogradarstvo je važan segment. U toj zemlji je najveća površina pod vinogradima u svijetu. Španjolska je treća na svijetu po proizvodnji vina sa 32,1 milijuna hektolitara (2017). A izvozi oko 23 milijuna hektolitara, što je 2,9 milijardi eura.

Stočarstvo – 15,2 milijardi €

Kad se govori o strukturi stočarstva te zemlje svinjogojstvo je najzastupljenije (41 posto. Španjolska je drugi vodeći uzgajivač svinja u EU nakon Njemačke.

Iberiko svinja – "zvijezda" je španjolskog stočarstva. Slijedi govedarstvo (28 posto), peradarstvo, ovčarstvo i kozarstvo. A važnu ulogu ima i ribarstvo.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje