Stroža pravila

Srbija uvodi red među izvoznicima voća za Rusiju

Agrovijesti
Rusija Fotografija: Pixabay
Prema uredbi Vlade u evidenciji izvoznika može biti pravna osoba koje ima u vlasništvu ili u zakupu hladnjaču kapaciteta najmanje 500 tona za voće i 200 tona za povrće

Srpska vlada donijela je uredbu o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusiju, kojom se propisuje evidencija izvoznika voća i povrća u svježem stanju sa visokim fitosanitarnim rizikom, njihove obveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje, objavljeno je na Internet stranici Vlade Srbije. .

Prema uredbi, koju je Vlada usvojila u evidenciju izvoznika može biti upisana pravna osoba koje ima u vlasništvu ili u zakupu hladnjaču kapaciteta najmanje 500 tona za voće i 200 tona za povrće. Uvjet je i da tvrtka ima vlastitu ili ugovorenu proizvodnju voća i povrća, prostor za klasiranje i pakiranje, za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvjetljenjem, kao i zaposlenu stručnu osobu odgovornu za zaštitu bilja, koje ima visoko obrazovanje poljoprivredne struke.

Prema uredbi, svaku pošiljku voća i povrća podrijetlom z Srbije koja se izvozi u Rusiju mora pratiti fitosanitarni certifikat i deklaracija o sigurnosti prehrambenih proizvoda biljnog podrijetla.

Drveni materijal za pakiranje deblji od šest milimetara mora biti tretiran i označen sukladno s Uredbom o uvjetima za tretiranje i obilježavanje drvenog materijala i u skladu sa međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere ISPM 15.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje