Državni zavod za statistiku

Stigli podaci o cijenama poljoprivrednih zemljišta u Hrvatskoj

Agrovijesti
Fotografija:
Prema prikupljenim podacima, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj u 2019. iznosila je 25 174 kune po hektaru, livada 13 868 kuna, a pašnjaka 13 564 kune, javlja DZS.

Državni zavod za statistiku objavio je u srijedu privremene podatke o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka u 2019. za Republiku Hrvatsku.

Prema prikupljenim podacima, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj u 2019. iznosila je 25 174 kune po hektaru, livada 13 868 kuna, a pašnjaka 13 564 kune.

Podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija – Porezne uprave. Za izračune su se koristili i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine na uzorku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za istraživanje Zemljišne cijene u 2019. – privremeni podaci. Podaci za 2019. izračunani su na bazi FSS-a 2016. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe. Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.

Podaci se daju o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Podaci o cijenama kupljenoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija prometa nekretnina Porezne uprave.Prema standardnoj definiciji oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda, livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla). Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.