Zdravko Tušek, ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe

Surađujemo sa više od 50.000 poljoprivrednika, a o održivoj uporabi pesticida imali smo više od 800 tečajeva

Agrovijesti
Zdravko Tušek, ravnatelje Savjetodavne službe Fotografija: Davor Puklavec/PIXSELL
Kroz razne oblike edukacije, savjetovanja i informiranja, kroz godinu dana djelatnici Službe surađuju sa više od 50.000 poljoprivrednika. Primjerice, samo kroz Mjeru 1 Programa ruralnog razvoja, u 2016. i 2017. godini provedeno je oko 1.700 tečajeva koje je pohađalo više od 30.000 poljoprivrednika. Kroz Mjeru 2, individualno savjetovanje poljoprivrednika prošlo je oko 6.500 poljoprivrednika. Za Mjere 10 i 11, tzv. IAKS mjere ruralnog razvoja, naši savjetnici godišnje pomognu pripremiti zahtjeve za potpore za više od 20.000 poljoprivrednika.

Sabor je nedavno izglasao novi Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi. Što je najvažnija izmjena u zakonu? 

Zakonom o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi uređuje se sustav savjetovanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu i djelokrug rada savjetodavne službe. Osim usklađivanja s EU zakonodavstvom i praksom u području savjetovanja, te detaljnijim definiranjem poslova i javnih ovlasti, dodatno je stvoren prostor za daljnju modernizaciju i unapređenje rada Službe.

Novi Zakon po prvi puta omogućuje organiziranje i izvođenje formalnog obrazovanja poljoprivrednika i šumoposjednika kroz osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva.

Zakon daje i jači naglasak na educiranost i stručnu osposobljenost djelatnika HPŠSS što će pridonijeti boljem iskorištenju financijskih sredstava iz fondova Europske unije.

Koja je uloga savjetodavne službe za poticanje eudkacije poljoprivrednika i jeste li od ulaska u EU promjenili način rada, proširili djelovanje na terenu te koliko pomažete poljoprivrednicima u edukaciji oko EU fondova i izradi projekata?

Kroz razne oblike edukacije, savjetovanja i informiranja, kroz godinu dana djelatnici Službe surađuju sa više od 50.000 poljoprivrednika. Primjerice, samo kroz Mjeru 1 Programa ruralng razvoja, u 2016. i 2017. godini provedeno je oko 1.700 tečajeva koje je pohađalo više od 30.000 poljoprivrednika. Kroz Mjeru 2, individualno savjetovanje poljoprivrednika prošlo je oko 6.500 poljoprivrednika. Za Mjere 10 i 11, tzv. IAKS mjere ruralnog razvoja, naši savjetnici godišnje pomognu pripremiti zahtjeve za potpore za više od 20.000 poljoprivrednika.

U Mjeri 5, naši savjetnici su odradili većinu Zahtjeva za potporu za korisnike. U mjeri 17 smo u razdoblju podnošenja zahtjeva za potporu, listopad 2017/siječanj 2018 odradili više od 1.700 zahtjeva. Nebrojeni su naši korisnici Mjere 6 i Mjere 4 koje savjetujemo u tumačenju Pravilnika, natječaja i kolateralnih propisa koje moraju zadovoljiti njihovi projekti. Uz sve navedeno ovim korisnicima pružamo i savjetodavno stručnu potporu pri definiranju i analizi njihovih investicija kao i tehničko tehnološke savjete s ciljem optimiziranja i postizanju veće efikasnosti njihovih ulaganja.

Koja je uloga u edukaciji poljoprivrednika o održivoj uporabi pesticida i sredstava za zaštitu bilja i na koji način se provode eudukacije? 

Zdravko Tušek, ravnatelje Savjetodavne službe

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba jedna je od 83 ovlaštene pravne osobe koje vrše izobrazbu o održivoj uporabi pesticida po programu Ministarstva poljoprivrede. Služba ima ovlaštenje za provedbu izobrazbe za modul profesionalni korisnici pesticida, a edukaciju provodi 127 ovlaštenih predavača na cijelom području RH. Edukaciju provodimo od 2014. godine i do danas je održano više od 800 tečajeva s cca 35.000 polaznika, što je blizu 30% svih polaznika.

Služba i kroz svoj redovni rad i komunikaciju informira i educira poljoprivrednike o pravilnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja, no nismo uključeni u sustav kontrole i praćenja potrošnje.

Nedavno savjetovanje o zaštiti bilja pokazalo je kako EU uvodi sve strožija zakonska rješenja i sve restriktivnije pristupa uporabi pojedinih pesticida i sredstava za zaštitu bilja? 

U poljoprivrednoj proizvodnji štetni organizmi svojom pojavom u većim razmjerima mogu utjecati na smanjenje prinosa i kvalitetu proizvoda. Intenzitet pojave pojedinog štetnog organizma ovisi o klimatskim prilikama, biološkom potencijalu štetnog organizma kao i osjetljivosti biljke domaćina. Osim toga uvelike ovisi i o znanju i vještinama samih poljoprivrednika, te je upravo tu važna uloga naših savjetnika na terenu.

Stručne procjene su da još uvijek imamo dovoljan broj sredstava za zaštitu bilja kojima možemo zaštititi poljoprivredne kulture, no ukoliko dođe do ukidanja pojedinih pripravaka, biti će potrebno pronaći neke alternativne, no siguran sam da će znanost i struka naći rješenje, jer je traženje novih mogućnosti i strategije u zaštiti bilja kontinuirani proces.

U Hrvatskoj su podijeljena mišljenja oko uporabe glifosata. Država se svrstala u skupinu zemalja koje se zalažu za zabranu, dok s druge strane struka smatra kako je glifosat još uvijek jedan od najboljih sredstava sa širokim spektorm djelovanja i uporabe? 

Nažalost često puta se u javnosti manipulira ovakvim, mogli bismo reći pomalo senzacionalnim komentarima. Nakon rasprave koja je pokrenuta prošlih godina, nadležna tijela na razini EU će procjenjivati sigurnost glifosata. Obzirom na njegovu široku primjenu, ukoliko se zabrani, vrlo teško će se naći zamjena za njega. Pripravci na osnovi glifosata koji su registrirani u RH mogu se koristiti sve dok imaju dozvolu za korištenje. Ukoliko se uporaba glifosata zabrani na razini EU tada se neće moći primjenjivati niti u RH.

Imate li neke podatke koliko se u Hrvatskoj koriste ilegalna ili nedozvoljena sredstva za zaštitu bilja i na koji način ona dolaze do naših poljoprivrednika? 

Potrebno je razlikovati dvije moguće situacije nezakonite prodaje sredstava za zaštitu bilja: prodaju sredstava za zaštitu bilja koja nisu registrirana u Hrvatskoj i prodaju krivotvorenog sredstva za zaštitu bilja, obično nepoznatog proizvođača. Krivotvorena sredstva za zaštitu bilja vrlo često zaobilaze maloprodajne lance, koji redovito podliježu inspekcijskoj kontroli.

Povremeno sa terena dolaze informacije kako se pojavljuju takvi slučajevi. Konkretno o kojem postotku se radi i koliko je to ozbiljan problem mi u Službi nemamo saznanja.

Službenu kontrola ispravnosti sredstava za zaštitu bilja provodi nadležna inspekcija Ministsrtva poljoprivrede. Tijekom kontrole inspekcija uzima službeni uzorak s tržišta i šalje ga na fizikalno-kemijsku laboratorijsku analizu, a po dobivanju rezultata se provode potrebne mjere.

U kom smjeru će ići daljnje djelovanje Savjetodavne službe kada je riječ o edukaciji poljoprivrednika vezano za održivu uporabu pesticida i Nacionalni strategiju koja je na snazi?

Zdravko Tušek, ravnatelje Savjetodavne službe
Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba nastaviti će s edukacijama o održivoj uporabi pesticida. Također nastaviti će sa svim aktivnostima Nacionalnog akcijskog plana za održivu uporabu pesticida od kojih izdvajamo provedu izvještajno prognoznih poslova za zaštitu bilja.

U skorijoj budućnosti, očekujemo da se prihvati naš prijedlog (upućen Ministarstvu poljoprivrede) prema kojem bi se provedba ovih tečajeva provodila kroz naš program osposobljavanja (u sklopu Mjere 1 financirano iz Programa ruralnog razvoja) pri čemu bi navedeno ubuduće bilo besplatno za poljoprivrednike.


Postoje li koordinacija svih državnih institucija, udruga poljoprivrednika i trgovaca, proizvođača sredstava na tržištu i da li se radi i na edukaciji kako zbrinjavati otpad nakon uporabe pesticida i sredstava za zaštitiu bilja?

Kada je riječ o sredstvima za zaštitu bilja i njihovoj sigurnoj primjeni mogu potvrditi da postoji dobra suradnja Ministarstva poljoprivrede, HCPHS - Zavoda za zaštitu bilja, , visokoškolskih ustanova, udruge CROCPA, udruge proizvođača i Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Svi mi u domeni svog djelovanja nastojimo doprinjeti podizanju svijesti i znanja o sigurnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Savjetodavna služba i Zavod za zaštitu bilja već punih 20 godina surađuju na programu izvještajno prognoznih poslova za zaštitu bilja što je temelj održive uporabe pesticida.

Udruga CROCPA uspješno provodi projekt CROCPA EKO MODEL - prvi i jedini organizirani Sustav gospodarenja ambalažnim otpadom sredstava za zaštitu bilja u RH, a u ovu aktivnost od samog početka uključeni su djelatnici Službe na terenu.

Koliko je danas Savjetodavna služba važna za poljoprivrednike te na koji način sudjelujete u kreiranju stavova vezano za novi ZPP i program rurlnog razvoja za novo razdoblje?

Najveća doprinos Savjetodavne službe je upravo rad s poljoprivrednicima na terenu i svakodnevno susretanje s izazovima i realnim situacijam u kojima se nalaze naši poljoprivrednici. Takva iskustva uvelike nam pomažu u u artikuliranju potrebnih aktivnosti i napora u budućnosti, pa i u kreiranju poljoprivredne politike. Naši napori su usmjereni prema očuvanju i poticanju primarne proizvodnje, oplemenjivanju i očuvanju domaćih proizvoda, razvoju ruralnih područja i poticanju mladih na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Poljoprivreda za OPG-ove ne može biti samo business, već način života, te tako i pristupamo našim poljoprivrednicima. Na tim pretpostavkama kreiramo stavove a zatim i ciljeve za koje se zalažemo u komunikaciji s resornim ministarstvom kada se raspravlja o mjerama poljoprivredne politike, te novom programskom razdoblju ZPP-a.

Koji su ključni problemi poljoprivrednika u Hrvatskoj - nedostatak znanja, udruživanje, visoka zaduženost i slaba dostupnost kredita i slično?

Zdravko Tušek, ravnatelje Savjetodavne službe

Ako krenemo od pretpostavke da poljoprivrednici raspolažu potrebnim resursima, ključno je imati znanje i pravovremene informacije. Osobno zagovaramo poljoprivredu budućnosti, kao poljoprivredu znanja i u tom smjeru ide i naša suradnja s poljoprivrednicima.

Kad govorimo o znanju u smislu poljoprivredne proizvodnje, ne mislim samo na agrotehniku, metode zaštite bilja ili slično, već na dostupnost raznih servisa praćenja proizvodnje, pravovremenih informacija prognoza i preporuka, primjenu tehnologije u smislu povećanja prinosa i raznih ušteda.

Situacija na terenu nam govori da je povećan interes poljoprivrednika za savjetovanjem po pitanju npr. kvalitetnijeg plasmana proizvoda. Često nam se obraćaju s pitanjem „Što se isplati proizvoditi“? Stvari nažalost nisu tako jednostavne. To pitanje podrazumijeva udruživanje, marketing i promociju, agroturizam, te stvaranje dodatne vrijednosti domaćim poljoprivrednim proizvodima, s pretpostavkom kvalitetnog poljoprivrednog proizvoda koji proizvodite ili planirate proizvoditi.

Koje nove aktivnost planirate uvesti nakon što je Zakon prošao Sabor?

Temeljni izazov je bio prepoznati potrebe naših klijenata, te prema tome staviti naglasak na određene usluge koje nudimo. Trudimo se postaviti sustav savjetovanja koji će u svim segmentima koje smo detektirali olakšati poljoprivrednicima proizvodnju, ali i poslovanje općenito. Tu govorimo o još kvalitetnijim i dostupnijim rezultatima izvještajno prognoznih poslova, te informativnom servisu, o digitalnim platformama praćenja poljoprivredne proizvodnje, o raznim modernim alatima i pristupu naših savjetodavaca na terenu, a sve s ciljem unapređivanja poljoprivredne proizvodnje i poslovanja naših klijenata.

Upravo je tu uloga Službe najvažnija kako bi se premostila barijera između novih znanja, metoda, tehnologija i usvajanja, te praktične primjene na našim poljima, farmama, voćnjacima i vinogradima.

Kakav je odaziv poljoprivrednika na predavanja, edukacije, tečajeve?

Što se tiče odaziva poljoprivrednika ne može se reći da nije zadovoljavajući, ali s obzirom na potrebe koje smo detektirali i brojke koje to potkrjepljuju, pokušavamo novim kanalima doprijeti do svih poljoprivrednika kojima bi pomoć Savjetodavne službe koristila u smislu poboljšanja proizvodnje i unaprjeđenja poslovanja, jer na taj način direktno pomažemo cjelokupnoj hrvatskoj poljoprivredi.

To je naša misija i u tome ćemo ustrajati. Po našim saznanjima poljoprivrednici izuzetno cijene svaki dobiveni savjet i zahvalni su što postoji servis kojem se uvijek mogu obratiti s povjerenjem i bilo kakvim problemom.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje