Projekt

Svako zagrebačko drvo online

Agrovijesti
Park Maksimir Fotografija: Patrik Macek/PIXSELL
Na javnim površinama grada trenutno ima evidentirano 165.0709 stabala – 226 vrsta, 32.335 komada urbane opreme grupiranih u 17 kategorija, 12.177 klupa s naslonom, 6.787 košarica, 6.057 klupa bez naslona, 14.008.259,76 m2 travnjaka

Kraj moje zgrade su četiri japanske trešnje, na kraju ulice kineski javori, grmovi dunjarice skegholmova, klupice s naslonom i koševi za smeće, obične breze i srcolike lipe.

Ne, ne opisujem vam svoj kvart, već isti promatram na interaktivnoj karti Zrinjevca.

Sredinom prošle godine Zagrebački holding Zrinjevac predstavio je novu aplikaciju Katastar zelenila Grada Zagreba, koja je rezultat suradnje Grada Zagreba i Zrinjevca na desetogodišnjem projektu kroz koji su se prikupljali, sistematizirali i inventarizirali podaci o sadržajima javnih gradskih površina kao što su stabla, grmlje, travnjaci, cvjetnjaci, koševi, te sportska i dječja igrališta.

Digitalna zbirka zagrebačkog bilja i drveća sadržava preglednu kartu pomoću koje će građani imaju virtualni uvid u gradske zelene površine pa i u osobnu iskaznicu svakog stabla u gradu, poput debljine, visine, starosti stabla. Pomoću katastra zelenila pregledavaju se cvjetnjaci, grmlje, dječja igrališta, podloge tih igrališta, staze, travnjaci, kao i podaci o koševima za smeće, klupama, spravama za dječju igru. U Zagrebu su dvije trećine područja zelene površine.

Funkcije su mu planiranje javnih zelenih površina, efikasnije održavanje javnih zelenih površina i planiranje financijskih sredstava za podizanje i održavanje javnih zelenih površina. Također, uvid u taj registar biljaka olakšat će i rad svima koji planiraju graditi stambene objekte ili rekonstruirati postojeće. U izradi katastra sudjelovali su geodeti, šumari, agronomi i informatičari iz Grada Zagreba, podružnice Zrinjevac i Agencije APIS-it. Sve podatke u katastar unosi i ažurira Zrinjevac, koji održava sve javne površine u gradu. Obuhvat katastra zelenila definiran je prostorom GUP-a Grada Zagreba i GUP-a Sesveta. O uređenim javnim zelenim površinama skrbi podružnica Zrinjevac, prostore park-šuma održavaju Hrvatske šume, a površine unutar prostora škola i vrtića najčešće održavaju domari ili tehničko osoblje tih ustanova.

Zelenilo Grada Zagreba

Aplikacija je prilagođena mobilnim platformama što znači, da će uskoro, kada se dovrši potrebna procedura, građani moći fotografirati osušeno drvo, potrganu klupu i slično i poslati fotografiju, a djelatnici Zrinjevca će preko aplikacije odmah vidjeti gdje se nalazi i moći promptno reagirati.

Na javnim površinama grada trenutno ima evidentirano 165.0709 stabala – 226 vrsta, 32.335 komada urbane opreme grupiranih u 17 kategorija, 12.177 klupa s naslonom, 6.787 košarica, 6.057 klupa bez naslona, 14.008.259,76 m2 travnjaka… Aplikacija je najbolji način da se podaci prezentiraju javnosti, a ažurira se informacijama iz Službe održavanja zelenih površina podružnice Zrinjevac (evidencija izvršenih zahvata i intervencija, sadnja, sječa, orezivanje stabala ili popravak i zamjena urbane opreme).

Pored Katastra zelenila, postoji i interaktivni pregled šuma Grada Zagreba sa prikazom zdravstvenog stanja šuma, šumskih kukaca, vrsta drveća i ostalih podataka vezanih uz šume na području Grada.

Hrvatski šumarski institut već duži niz godina prati zdravstveno stanje šuma grada Zagreba. Svi rezultati ovog dugogodišnjeg praćenja interaktivno su prikazani u Interaktivnom pregledu šuma grada Zagreba. Na ovom prikazu se mogu uključivanjem određenog sloja dobiti sljedeći podaci o šumama grada Zagreba: podjela šuma na gospodarske jedinice i park šume s detaljnim podacima o svakoj takvoj jedinici, pedološka i fitocenološka karta, informacije o karakterističnim pedološkim profilima na području grada, informacije o prisutnim kukcima, gljivama, šumskom drveću i životinjama, detaljne informacije o pokusnim plohama na području grada, informacije o utvrdama, rudnicima, planinarskim domovima, i špiljama. Ovaj interaktivni pregled se dopunjuje svake godine aktualnim podacima. Informacije prikazani u ovom interaktivnom prikazu namijenjene su građanima i stručnjacima.

Istražite i vi svoj kvart ili okolne šume na interaktivnim kartama - Zelenilo Grada Zagreba i Pregled šuma Grada Zagreba.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje