Ministarstvo poljoprivrede:

Svjetska banka za 2,5 milijuna eura radi program savjetodavnih usluga radi strateške transformacije poljoprivrede

Agrovijesti
Tolušić obišao poljoprivrednike Fotografija: Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine ugovorilo program savjetodavnih usluga sa Svjetskom bankom, radi strateške transformacije poljoprivrede i ruralnog prostora te ribarstva. Predviđeni period provedbe navedenog programa je 23 mjeseca, a troškovi su 2,5 milijuna EUR–a.

Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine ugovorilo program savjetodavnih usluga sa Svjetskom bankom, radi strateške transformacije poljoprivrede i ruralnog prostora te ribarstva. Predviđeni period provedbe navedenog programa je 23 mjeseca, a troškovi su 2,5 milijuna EUR–a.

Izvori financiranja su 2/3 iz tehničke pomoći Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020. te 1/3 iz tehničke pomoći Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020.

Ovaj program je nastavak suradnje sa Svjetskom bankom na izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, u kojoj poljoprivreda zauzima značajno mjesto, kroz tematsku radnu skupinu „Hrana i bioekonomija“. Novom strategijom osigurat ćemo komplementarnost s ovim krovnim strateškim dokumentom i postaviti temelje za razvoj moderne poljoprivrede i ribarstva u sljedećem desetljeću, ističu u Ministarstvu poljoprivrede.

U tijeku je izrada strateških dokumenata kojima će se odgovoriti na izazove u sektoru poljoprivrede i ribarstva za razdoblje nakon 2020. godine. Nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnji plan razvoja ribarstva nakon 2020. godine definirat će ciljeve i smjernice djelovanja poljoprivredne politike kako bi se povećala konkurentnost hrvatske poljoprivrede.

Izradom dokumenata biti će predstavljeni ciljevi i smjernice djelovanja poljoprivredne politike kao odgovor na potrebu unaprjeđenja stanja u sektoru poljoprivrede i ribarstva te povećanje konkurentnosti i unaprjeđenje poslovnog okruženja, kao i smjernice za izradu stajališta u postupku usvajanja Zajedničke poljoprivredne politike te Zajedničke ribarstvene politike Europske unije. Cilj je izraditi strateške dokumente – Nacionalnu strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnji plan razvoja ribarstva nakon 2020. godine, pojašnjavaju.

Temelj za izradu strategija čine sveobuhvatne dijagnostičke analize trošenja javnih sredstava u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kao i ekstenzivne konzultacije sa svim dionicima u sektoru. Uz ove strateške dokumente, izraditi ćemo i planove djelovanja za naredno razdoblje, osmisliti aktivnosti kojima ćemo ispuniti ciljeve strategija te razraditi i provesti inovativne pilot projekte u svrhu testiranja predloženih rješenja. Sve ove aktivnosti poslužit će i kao temelj za proces izrade operativnih programa za sljedeći financijski okvir EU 2021.-2027.

Program savjetodavnih usluga sa Svjetskom bankom sadrži četiri komponente:

- analiza učinkovitosti i djelotvornosti javne potrošnje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao i dijagnostička analiza sektora čime će se analitički definirati polazišni parametri za kreiranje strategije. Svjetska banka će u ovoj fazi dostaviti cjeloviti pregled stanja hrvatske poljoprivrede i ribarstva te dati preporuke i smjernice razvoja navedenog sektora, o kojima će se povesti javna rasprava te provesti potrebna ažuriranja;

- pružanje savjetodavnih usluga Ministarstvu poljoprivrede za kreiranje strategija za sektore poljoprivrede i ribarstva temeljem koje će moći odgovoriti na izazove i prilike te dati prave odgovore na nove smjernice Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike;

- pomoć Ministarstvu poljoprivrede u kreiranju akcijskog plana provedbe i praćenja strategija sektora poljoprivrede te sektora ribarstva te

- izrada platforme za povezivanje strateške vizije s provedbom pilot projekata u suradnji s proizvođačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje