Agrosavjeti

Tko sve ima obvezu upisa u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Agrovijesti
Tržnica Fotografija: Borna Filić/PIXSELL
Obveza svih, koji posjeduju svježe voće i povrće s ciljem njihovog izlaganja ili ponude na prodaju, je upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem. Taj upisnik je reguliran Pravilnikom o upisu u upisnik trgovaca voćem i povrćem (NN 91/20). Pravilnikom se utvrđuju uvjeti upisa i vođenja Upisnika trgovaca voćem i povrćem te uvjeti za ovlašćivanje trgovaca za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.

Obveza svih, koji posjeduju svježe voće i povrće s ciljem njihovog izlaganja ili ponude na prodaju, je upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem. Taj upisnik je reguliran Pravilnikom o upisu u upisnik trgovaca voćem i povrćem (NN 91/20). Pravilnikom se utvrđuju uvjeti upisa i vođenja Upisnika trgovaca voćem i povrćem te uvjeti za ovlašćivanje trgovaca za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.

Ministarstvo nadležno za poljoprivredu” je tijelo nadležno za uspostavu Upisnika trgovaca voćem i povrćem i inspekcijski nadzor trgovaca voćem i povrćem.

„Trgovac” je bilo koja pravna ili fizička osoba odnosno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) koje posjeduje svježe voće i povrće, koje je predmet tržišnih standarda, s ciljem njihovog izlaganja ili ponude na prodaju; njihove prodaje; ili njihovog stavljanja na tržište na bilo koji drugi način; ili obavlja bilo koju od aktivnosti u vezi s voćem i povrćem koje je predmet tržišnih standarda.

„Upisnik trgovaca voćem i povrćem” je baza podataka trgovaca voćem i povrćem koju vodi Ministarstvo.

„Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima” je provjera usklađenosti voća i povrća s propisanim tržišnim standardima koju radi izdavanja Potvrde o usklađenosti s tržišnim standardima za voće i povrće (u daljnjem tekstu: Potvrda o usklađenosti) obavlja trgovac ovlašten u skladu s ovim Pravilnikom.

„Treće zemlje” su sve zemlje iz kojih se voće i povrće uvozi u Republiku Hrvatsku, a koje nisu članice Europske unije.

U Upisnik se mora upisati:

Pravna ili fizička osoba registrirana u sudskom ili obrtnom registru za trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo.

Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva registriran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstva kada voće i povrće prodaje na malo izvan prodavaonica:

- na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

- pokretnom prodajom,

- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.),

- u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i na veliko na tržnicama.

Poljoprivrednici koji proizvode grožđe samo za prodaju također se trebaju upisati u Upisnik. Ako proizvode grožđe za daljnju preradu na svom OPG-u ne trebaju se upisati u Upisnik, jer tada njihova proizvodnja podliježe zakonu o vinu.

Poljoprivrednici koji proizvode voće i povrće samo za industrijsku preradu (kooperanti prerađivača voća i povrća) trebaju se upisati u Upisnik.

Poljoprivrednici koji posjeduju poljoprivredno zemljište u susjednim državama trebaju se upisati u Upisnik i zahtjevu priložiti dokument iz susjedne države koji dokazuje da je to tamo proizvedeno.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje