KREĆU POVOLJNI KREDITI I JAMSTVA POLJOPRIVREDNICIMA

Tolušić:Od sljedećeg ćemo mjeseca plasirati kredite do 50.000 eura s kamatnom stopom od 0,5 do 1.5%

Agrovijesti
Osiguranja i krediti na agro tržištu RH Fotografija: Thinkstock
Naši poljoprivrednici teško dolaze do kredita jer je bankama poljoprivredna proizvodnja visoko rizična. Od sljedećeg mjeseca tome ćemo stati na kraj. Putem HAMAG BICRO plasirat ćemo kredite do 50.000 eura za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu s kamatnom stopom od 0.5 do 1.5%, kaže ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Izmjenama Programa ruralnog razvoja (koji je u zadnjoj fazi pregovora s Europskom komisijom) Ministarstvo poljoprivrede omogućit će poljoprivrednicima kreditiranje ulaganja po uvjetima povoljnijim nego na tržištu. Naime, financijski instrumenti (zajmovi/krediti jamstva) novi su oblik financiranja koji se u RH po prvi puta uvodi u ovoj financijskoj perspektivi 2014.-2020.

Oni su namijenjeni financijski održivim projektima, to jest onim projektima za koje se očekuje da će generirati dovoljno prihoda (ili ušteda kroz npr. energetske uštede) kako bi se primljena potpora mogla vraćati. 

Svrha instrumenata koje pokrećemo (u formatu povoljnih zajmova, jamstava i kredita) omogućavaju rast i razvoj poljoprivrednog, prehrambenog i šumarskog sektora, kažu u ministarstvu poljoprivrede.

"Naši poljoprivrednici teško dolaze do kredita jer je bankama poljoprivredna proizvodnja visoko rizična. Od sljedećeg mjeseca tome ćemo stati na kraj. Putem HAMAG BICRO plasirat ćemo kredite do 50.000 eura za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu s kamatnom stopom od 0.5 do 1.5%", kaže ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Za ovo poljoprivrednici neće trebati dati farmu ili kuću u zalog. Krajem godine omogućit ćemo i veće kredite do 1,3 miilijuna eura uz kamatu od 1%. Uz ovakav sustav provedbe Programa RR i način kreditiranja - Agrobanka nam neće ni trebati, dodaje.

Ministar Tomislav Tolušić otvorio 19. poljoprivredno-poduzetničke ideje „Nova Gradiška 2017

Zašto su financijski instrumenti popularni?

Nude povoljnije uvjete - s obzirom na sufinanciranje iz EPFRR, financiranje je uz niže kamatne stope od tržišnih, duže vrijeme otplate i niže zahtjeve za osiguranjem kredita (kolateralom). Nadalje, predstavljaju vrstu potpore koja privlači zajednička ulaganja iz drugih (privatnih) izvora u svrhu ostvarenja ciljeva javnih politika (u našem slučaju poljoprivredne politike). Na primjer, uz 30-ak milijuna eura koje ćemo dati u Investicijske kredite, poslovne banke koje budu odabrane javnom nabavom (od strane HBOR-a) će doprinijeti istim iznosom, čime se udvostručuje dostupna omotnica tj. dostupni iznos financiranja za korisnike kredita, doaju u ministarstvu. Kažu kako je teže iskoristiti („ispucati”) pragove državnih potpora: u financijskim instrumentima jer u izračun državnih potpora ulazi vrijednost razlike između povoljnijih uvjeta koje korisnik kredita ostvaruje u odnosu na tržišne uvjete

Financijski instrumenti povećavaju učinkovitost zbog svoje obnovljive (revolving) prirode financiranja: sredstva iz otplate kredita se ponovno koriste u iste svrhe, u istom sektorskom području. Kao preduvjet pokretanja financijskih instrumenata, morali smo provesti prethodnu (ex-ante) analizu, koja je potvrdila neostvareno kreditiranje (tržište ne odgovara u potpunosti na postojeće zahtjeve i potrebe) u sektoru poljoprivrede, prerade i šumarstva, točnije u podmjerama:

4.1 (ulaganja u poljoprivredna gospodarstva)

4.2 (ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda)

6.4 (ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima)

8.6 (ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda).

Kroz financijske instrumente, osim povoljnijih uvjeta od tržišnih, korisnicima će biti zanimljivo to što će financijskim instrumentima moći financirati primjerice obrtna sredstva, kupnju živih životinja, rabljenu opremu, jednogodišnje bilje…vrste troškova koji im nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava. Isto tako obrada zahtjeva će biti brža i brže odobrenje sredstava nego kod bespovratnih sredstava, dok Agencija za plaćanja ne vrši kontrole kao kod bespovratnih sredstava (kontroliraju HAMAG i HBOR, koji su predviđeni za provedbu financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja).

 

Financijski instrumenti

Dakle, s 60 milijuna eura iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, odnosno sa 70,6 milijuna eura sredstava Programa ruralnog razvoja (iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj + nacionalno sufinanciranje), stvorit ćemo omotnicu od preko 100 milijuna eura financiranja dostupnog našim korisnicima (a omotnica može narasti i do dvostrukog iznosa uloženog iz PRR, na preko 140 milijuna eura).

Razlog uvođenja financijskih instrumenata je otežan pristup financiranju, zbog slijedećih razloga: nedostatnih instrumenata osiguranja (kolaterala), selektivnog pristup financiranju od strane banaka (nisku sklone financirati neka ulaganja, ili nude uvjete koje poljoprivrednicima nisu prihvatljivi), visoke kamatne stope, naknada za obradu kredita i troškova polica osiguranja koje povećavaju troškove kredita, nedostatak vlastitog učešća.

U Ministarstvu ističu kako su utvrđene potrebe za financiranje: kreditiranje obrtnih sredstava, kupnje opreme ili nematerijalne imovine, kupnje stoke, kupnje poslovnih prostora, kupnje prostora za proizvodnju, najam opreme/strojeva, financiranje novog proizvoda/usluge, izlazak na novo tržište/međunarodno tržište, povećanje energetske učinkovitosti tvrtki.

Glavne značajke financijskih instrumenata koje pokrećemo su pojedinačna jamstva (okvirno dostupna do ljeta 2018.):

predstavljaju kolateral za kredite kod poslovnih banaka, za ulaganja u imovinu i obrtni kapital

najviša stopa jamstva okvirno do 80% iznosa kredita (do 60% za obrtni kapital), za investicije do okvirno 1 milijun eura

HAMAG-BICRO predviđen je za izravnu provedbu jamstava, putem financijskih institucija (poslovnih banaka, leasing društava) koje će se javiti na poziv za iskaz interesa: banke i ostale financijske institucije podnose zahtjev HAMAG-BICRO-u za izdavanjem jamstva za kredite. Pogodnosti: povoljnije financiranje od strane banaka (radi smanjene potrebe za kolateralom) i niža kamata (radi smanjenog rizika za banke)

Mikro i mali zajmovi (okvirno dostupni u travnju 2018.):

Mikro zajmovi (1.000 - 25.000 EUR) i Mali zajmovi (25.001 EUR - 50.000 EUR)

- bez naknada za obradu, s mogućnošću počeka do 12 mjeseci za investicijske zajmove

- kamate do 0,5 i 1,0% za investicijske zajmove (ovisno o razvijenosti JLS ulaganja)

- kamata 1,5 i 2,0% za obrtna sredstva (ovisno o razvijenosti JLS ulaganja)

- rok otplate 3-10 godina

- HAMAG-BICRO predviđen za izravnu provedbu - zaprimanje, obradu, procjenu, odobrenje zahtjeva i isplate

Namjena:

- investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma

- zajmovi za do 100% obrtnih sredstava (maksimalno 25.000 EUR)

Investicijski krediti (okvirno dostupni do kraja 2018.):

- investicije do oko 1 milijun eura u materijalnu i nematerijalnu imovinu

- povoljniji uvjeti kreditiranja poljoprivrede, prerade, šumarstva u cilju povećanja proizvodnje i izvoza

- okvirno očekivana kamatna stopa 1,5-2,5% (definira se ovisno o ponudama poslovnih banaka u postupku javne nabave), mogućnost počeka, dulja razdoblja otplate

- HBOR predviđen da upravlja fondom, odobravanje kredita bit će putem poslovnih banaka koje će se izabrati putem javne nabave

Razmatra se moguća kombinacija kredita iz Programa ruralnog razvoja i bespovratnih potpora. 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje