Osiguranje

Tržište osiguranja u Hrvatskoj u 2017. više koncentrirano nego u 2016.

Agrovijesti
Osiguranje Fotografija: Thinkstock
Na tržištu osiguranja u Hrvatskoj u 2017. godini poslovalo je 20 društava za osiguranje. Učinak na tržištu imala su i dva osiguravatelja sa sjedištem u drugoj državi članici EU putem podružnica (Sava osiguranje d.d. –  Podružnica Hrvatska i Adriatic Slovenica d.d. – Podružnica Zagreb). U odnosu na 2016. bilježe se dva osiguravatelja manje i to BNP Paribas Cardiff osiguranje (pripojen Croatia osiguranju) i Erste osiguranje VIG (pripojen matičnom društvu Wiener osiguranje).

Istraživanjem je obuhvaćeno tržište životnih i neživotnih osiguranja, a unutar tržišta neživotnih osiguranja detaljnije je obuhvaćeno i analizirano tržište osiguranja motornih vozila. Tržišni udjeli poduzetnika na pojedinim segmentima tržišta utvrđeni su na temelju kriterija ukupno zaračunate bruto premije osiguranja.

Opći pokazatelji tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2017. godini

Na tržištu osiguranja u Hrvatskoj u 2017. godini poslovalo je 20 društava za osiguranje. Učinak na tržištu imala su i dva osiguravatelja sa sjedištem u drugoj državi članici EU putem podružnica (Sava osiguranje d.d. –  Podružnica Hrvatska i Adriatic Slovenica d.d. – Podružnica Zagreb). U odnosu na 2016. bilježe se dva osiguravatelja manje i to BNP Paribas Cardiff osiguranje (pripojen Croatia osiguranju) i Erste osiguranje VIG (pripojen matičnom društvu Wiener osiguranje).

Tržište osiguranja u 2017. godini, u kojoj je zaračunata bruto premija osiguranja iznosila 9,2 milijardi kuna, raslo je za 4,5 posto u odnosu na prethodnu godinu (8,8 milijarde kuna). Na segment neživotnog osiguranja u ukupnoj strukturi (životna i neživotna osiguranja) otpada dvije trećine tržišta, dok na segment životnih osiguranja otpada preostala jedna trećina ukupnog tržišta.

Rast se uglavnom temeljio na rastu tržišta neživotnog osiguranja, posebice osiguranja cestovnih vozila – kasko osiguranje (porast od 10 posto), zdravstvenog osiguranja (porast od 19,2 posto) i osiguranja kredita (porast od 27,6 posto).

Najveći iznos zaračunate bruto premije u 2017. godine ostvarilo je Croatia osiguranje, čime je taj osiguratelj, s tržišnim udjelom nešto manjim od 29 posto, najznačajniji poduzetnik na tržištu osiguranja u RH uz trend rasta od 7,4 posto u odnosu na 2016., promatrajući zasebno Croatia osiguranje d.d.

Drugi je Agram koncern čije članice, Euroherc osiguranje, Jadransko osiguranje i Agram Life, bilježe trend rasta premije, uz zajednički tržišni udio od 20 posto. Promatrano pojedinačno, Euroherc osiguranje bilježi nešto izraženiji rast, dok sve tri članice Agram koncerna bilježe rast između 7,8 i 8,6 posto. Slijede Allianz s 12,5 posto te Vienna Insurance Grupa (Wiener osiguranje VIG d.d. i Erste osiguranje VIG d.d.) s 8,5 posto zbirnog tržišnog udjela i oboje bilježe rast zaračunate bruto premije. Generali je na petoj poziciji prestigao Uniqu uz 6,2 posto tržišnog udjela i trend rasta koji iznosi značajnih 13,5 posto. Uniqa osiguranje bilježi određeni pad i smanjenje tržišnog udjela. Rast od 8,7 posto bilježi Triglav osiguranje, uz tržišni udio od 4,4 posto, dok Grawe Hrvatska bilježi rast od 7,5 posto i tržišni udio od 4,4 posto.

Pokazatelji koncentriranosti tržišta

U 2017. godini je omjer tržišne koncentracije iskazan tržišnim udjelima prvih pet osiguravatelja, promatran kroz pojedinačne tržišne udjele osiguravatelja, iznosio 64,1 te u usporedbi s 2016. u kojoj je iznosio 61,6, bilježi blagi rast koncentriranosti. Ako se osiguratelji promatraju kao povezana društva, odnosno kao jedan gospodarski subjekt, omjer tržišne koncentracije u 2017. godini iznosio je  75,9 dok je u 2016. isti iznosio 76,6.

Temeljem podataka o koncentriranosti tržišta, proizlazi kako je ukupno tržište osiguranja u RH u 2017. godini bilo relativno dobro strukturirano, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti te se promatrajući pojedinačno osiguravatelje, bilježi trend blagog rasta koncentriranosti.

Tržište životnih osiguranja

Ukupno je na tržištu životnih osiguranja u 2017. godini djelovalo 15 osiguratelja, uključujući i dva osiguravatelja koji posluju preko podružnica.

U 2017. godini zabilježen je blagi rast životnih osiguranja od 2,3 posto te je ukupna premija iznosila nešto manje od 3 milijarde kuna. Na porast ukupne premije životnih osiguranja utjecao je isključivo porast premije u vrsti osiguranja 23 – „Životna ili rentna osiguranja“, kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje