UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI PREDNJAČI

U 2018. godini ostvarili 53,9 milijuna kuna dobiti

Agrovijesti
Hrvatske šume Fotografija: Glas Slavonije/Agrobiz
Najveći su prihodi od prodaje 407.241 m3 drvnih sortimenata - 204,5 milijuna kn

Uprava šuma Podružnica Vinkovci je i u poslovnoj 2018. godini potvrdila da je među najuspješnijima od ukupno 16 uprava koje djeluju u sastavu Hrvatskih šuma. Lani je ostvarila i najveću dobit od 53,9 milijuna kuna, što je za 9,2 milijuna kuna više nego godinu ranije. Prostire se na površini od 73.048 hektara, najvećim dijelom u Vukovarsko-srijemskoj, a tek manjim na području Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije. UŠP Vinkovci ima 12 šumarija i tri radne jedinice, piše Glas Slavonije.

- Najveći su prihodi ostvareni prodajom 407.241 prostornih metara drvnih sortimenata u iznosu od 204,5 milijuna kuna. U 2018. godini proizvedeno je 419.640 prostornih metara, i to 76 posto vlastitom radnom snagom, 18 posto u samoizradi i šest posto uslugom poduzetnika. Obavljeni radovi na biološkoj obnovi šuma vrijedni su 38 milijuna kuna – kaže Damir Dekanić, voditelj UŠP-a Vinkovci. Naime, svake se godine određena količina radova ustupa poduzetnicima koji se bave izradom i prodajom ogrjevnog drveta.

Nakon što je u proljeće 2017. Dekanić preuzeo tu dužnost, osjetni pomaci vidljivi su u svim segmentima poslovanja, što je rezultiralo i porastom dobiti. Koristi su imale i jedinice lokalne samouprave na čijem je području obavljena sječa šume. Naime, stupanjem na snagu novog Zakona o šumama na ime šumskog doprinosa lani je gradovima i općinama uplaćeno 13,9 milijuna kuna, čak 104 posto više nego godinu ranije. Sredstva se uplaćuju na poseban račun i koriste isključivo za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture.

UŠP Vinkovci krajem 2018. godini zapošljava 667 stalnih i 120 radnika na određeno vrijeme, s tendencijom daljnjeg rasta broja zaposlenih u ovoj godini. Prosječna mjesečna netoplaća iznosi 6692 kuna. Dekanić ističe da se puno pozornosti pridaje investicijama i lani je u tu svrhu utrošeno 15.165.506 kuna, a plan za 2019. iznosi 40 milijuna kuna. Sve su to, napominje, preduvjeti za nastavak uspješnog, profitabilnog poslovanja i osiguranja sredstava za plaće i prava zaposlenika sukladno novom kolektivnom ugovoru, potpisanom lani u ožujku. Vrlo je bitno osiguranje financijske stabilnosti i pozitivnog novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti, povećanje funkcionalnosti dugotrajne imovine i otvorenosti šuma, a jedan je od bitnih ciljeva i osigurati mogućnost provedbe projekta restrukturiranja Društva u uvjetima socijalne stabilnosti i sigurnosti za zaposlenike. UŠP Vinkovci nastavlja i s provedbama EU projekata, a vrlo je važno, ističe upravitelj Dekanić, i osigurati potrebne količine ogrjevnog drva za lokalno stanovništvo.

Uprava šuma Vinkovci intenzivno prati stanje na terenu vezano za hrastovu mrežastu stjenicu, štetnika podrijetlom sa sjevernoameričkog kontinenta. U Hrvatskoj je prvi puta registriran 2013. na području spačvanskog bazena u sastojinama hrasta lužnjaka. Tijekom protekle dvije godine proširila se i na ostale dijelove Hrvatske zbog idealnih uvjeta za razvoj i razmnožavanje. Pojačane aktivnosti u suzbijanju štetnika započete su 2017. godine i nastavljene lani, a uključeni su Hrvatske šume, Šumarski fakultet, Hrvatski šumarski institut i Ministarstvo poljoprivrede. 
 

Veliko značenje lovnog turizma

UŠP Vinkovci gospodari i lovištem Spačva, gdje se uzgajaju obični jelen i srna i divlja svinja te uzgajalištem Kunjevci s jelenom lopatarom, muflonom, srnom običnom i divljom svinjom. A brojni lovci iz bogatih EU zemalja rado dolaze u spačvanske šume. Na raspolaganju su im Lovačka kuća Spačva s 19 i Lovački dom Kunjevci s 14 ležaja te restoran. Za srnu običnu i muflona na snazi je obustava odstrjela jer je smanjen matični fond zbog uginuća prouzročenih zarazom velikim američkim metiljem. U porastu je populacija čagljeva. Na Spačvi je i hladnjača za meso odstrijeljene divljači. Jelenska divljač nabavljena u okviru projekta Florestflow lani je u veljači puštena u prihvatilišta na području šumarija Strošinci i Vrbanja, a ljetos je ukupno 42 grla pušteno u otvoreno lovište.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje