Do 13. travnja savjetovanje o Programu potpore proizvođačima mandarina

U 2019. godini predviđena potpora od deset milijuna kuna za zaštitu od Sredozemne voćne muhe

Agrovijesti
Berba mandarina u Opuzenu - Agrofructus Fotografija: Agrofructus
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2017. godini površine pod mandarinom iznosile su 2.017 ha. U razdoblju od 2013. do 2017. godine prosječna proizvodnja mandarina iznosila je 42.220 tona.

Do 13. travnja traje javna rasprava o Programu potpore za proizvođače mandarina za 2019 godinu. Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Hrvatske za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 10 milijuna kuna.

Proizvodnja agruma u poljoprivrednoj proizvodnji Hrvatske zauzima vrlo važno mjesto, a najvećim dijelom koncentrirana je u Jadranskoj Hrvatskoj gdje se na površinama od oko 2.000 ha najvećim dijelom proizvodi mandarina, a nešto manje klementina, limun, naranča i ostali agrumi.

Urod mandarina iz godine u godinu oscilira ovisno o primijenjenim agrotehničkim zahvatima u proizvodnji, klimatskim prilikama i štetnim organizmima. Jedan od najznačajnijih štetnih organizama koji se pojavljuju na mandarini svakako je Sredozemna voćna muha Ceratitis capitata (Wiedemann), objašnjavaju u Ministarstvu poljoprivrede

Dodaju kako je zbog velikih gospodarskih šteta koje Sredozemna voćna muha Ceratitis capitata(Wiedemann) uzrokuje na plodovima agruma i drugim biljkama domaćinima na području doline Neretve, ministar poljoprivrede donio Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine, kojim se određuje način sustavne provedbe fitosanitarnih mjera za suzbijanje Sredozemne voćne muhe s ciljem iskorjenjivanja ovoga štetnika.

U razdoblju od 2001. do 2014. godine na području Hrvatske provodio se Program posebnog nadzora Sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann) čiji su rezultati ukazali na veliki gospodarski značaj ovoga štetnika i njegovu rasprostranjenost u području proizvodnje agruma te nužnost poduzimanja odgovarajućih fitosanitarnih mjera kako bi se spriječilo njegovo daljnje širenje.

Program potpore za proizvođače mandarine donosi se na temelju članka 39. Zakona o poljoprivredi, a program će se provoditi u 2019. godini.

Mandarina je vrsta koja se proizvodi isključivo na području Jadranske Hrvatske, u dubrovačkom obalnom području, na otocima Hvaru, Korčuli, Lastovu i Visu te području Opuzena i dolini rijeke Neretve. Na mandarinu otpada 95 % od ukupnih površina pod agrumima.

Proizvodnju mandarina, osim proizvodnje na uskom arealu, karakterizira i veliki broj proizvođača koji proizvode mandarine na malim parcelama.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2017. godini površine pod mandarinom iznosile su 2.017 ha. U razdoblju od 2013. do 2017. godine prosječna proizvodnja mandarina iznosila je 42.220 tona.

Kako bi se spriječilo daljnje širenje i suzbila prisutnost Sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann) u nasadima mandarina, korisnici potpore iz ovoga Programa obvezni su tijekom njegove provedbe pridržavati se mjera propisanih:

- Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) („Narodne novine“, broj 73/18.) i

- Akcijskim planom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Stoga je cilj ove potpore smanjiti troškove proizvodnje i poboljšati ukupne rezultate i održivost proizvodnog potencijala oštećenog uslijed velike rasprostranjenosti i štetnog djelovanja Sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann) te stimulirati provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine i nadoknaditi štetu uzrokovanu djelovanjem ovoga štetnika.

Korisnik potpore je proizvođač mandarina koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvodi mandarine i koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavlja administrativnu obradu zahtjeva za potporu, kontrolu na terenu te isplatu potpore proizvođačima mandarine.

1

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje