Brojno stanje stoke

U godinu dana broj muznih krava pao za 8000, a svinja za 50.000

Agrovijesti
Svinje Fotografija: Pixabay
Tako smo početkom prosinca imali 139.000 komada muznih krava, što je pet posto odnosno za 8000 komada manje nego godinu dana ranije. Kod svinja je situacija dramatičnija jer je broj svinja u godinu dana pao za novih 50.000 komada, odnosno sa 1,16 milijuna na 1,11 milijuna komada svinja što u postotku znači pad od četiri posto.

Početkom prosinca 2017. godine Hrvatska je imala ukupno 470.000 komada stoke, što je za dva posto više nego na početku prosinca 2016. godine, pri čemu je najveći rast zabilježen kod goveda od jedne do dvije godine, čiji je broj povećan za 12 posto, odnosno za 11.000 komada.

Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da su nastavljeni negativni trendovi kod broja muznih krava, ali i svinja. Tako smo početkom prosinca imali 139.000 komada muznih krava, što je pet posto odnosno za 8000 komada manje nego godinu dana ranije. Kod svinja je situacija dramatičnija jer je broj svinja u godinu dana pao za novih 50.000 komada, odnosno sa 1,16 milijuna na 1,11 milijuna komada svinja što u postotku znači pad od četiri posto.

Pad u svinjogojstvu zabilježen je kod svi kategorija, pokazuju podaci DZS, a jedini rast imao je broj krmača koje su povećani za 4 posto odnosno za 3000 komada.

Početkom prosinca prošle godine Hrvatska je imala 632.000 komada ovaca, što je dva posto više nego u isto vrijeme prethodne godine, dok je broj koza povećan za 2000 na 77.000 komada. Zanimljivo je da je broj muznih ovaca povećan za 9000 komada odnosno za šest posto. Kada se tome pribroji i rast broj koza vidljivo je da ovaj segment stočarstva poljoprivrednicima postaje sve zanimljiviji.

Od svih sektora najveći stabilnost pokazuje sektor peradarstva. Naime, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je broj peradi povećan u godinu dana za tri posto na ukupno 10,16 milijuna komada.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje