NAJVIŠE NA SJEVERU

U Hrvatskoj je ukupno 5.025 posjednika domaćih životinja

Agrovijesti
Fotografija:
U Republici Hrvatskoj je registrirano 4.995 gospodarstava s ukupno 5.025 posjednika domaćih životinja, pokazuju podaci Godišnjeg izvješća o sustavu regitracije farmi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Prema Godišnjem izvješću o sustavu regitracije farmi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu, u 2019. godini je u Registar stočarskih farmi, kao temeljnu bazu podataka o svim lokacijama na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj, upisano 4.995 gospodarstava s ukupno 5.025 posjednika. 

Po broju registriranih gospodarstava i posjednika prednjači Varaždinska županija sa 580 registriranih posjednika i 572 registrirana gospodarstva. Slijedi je Zagrebačka županija sa 571 registriranim posjednikom i 564 registrirana gospodarstva. Nakon toga dolazi Krapinsko-zagorska županija, u kojoj je 567 registriranih posjednika i isto toliko registriranih gospodarstava. Riječ je o velikom povećanju broja registriranih gospodarstava i posjednika životinja u odnosu na 2018. godinu. U županiji koja je najbogatija stokom i peradi, Varaždinskoj, u godinu dana broj registriranih posjednika narastao je za 510, a u Zagrebačkoj za 382. U Krapinsko-zagorskoj županiji se broj posjednika u godinu dana povećao za 440. 

Što se tiče deaktiviranih gospodarstava, u tome prednjači Osječko-baranjska županija, u kojoj je 2019. godine deaktivirano 2.549 gospodarstava. I 2018. godine je ta županija imala najveći broj deaktiviranih gospodarstava, 16.525. Prema tim podacima, u dvije godine je na području Osječko-baranjske županije ugašeno 19.074 gospodarstava. Slijedi je Krapinsko-zagorska županija, koja je 2018. godine imala 14.074 deaktiviranih gospodarstava, a prošle godine 222, što znači da je u dvije godine u toj županiji ugašeno 14.296 gospodarstava. Nakon toga, najveći broj deaktiviranih gospodarstava je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je 2019. deaktivirano 1.113 gospodarstava, a godinu ranije 13.019, što daje zbroj od 14.132 deaktivirana gospodarstva u toj županiji.

Bjelogorsko-bilogorska županija također bilježi značajan broj deaktiviranih gospodarstava- u 2019. godini deaktivirano ih je 1.009, a u 2018. godini 11.855, što daje brojku od 12.864 deaktivirana gospodarstva u tom razdoblju. Zagrebačka županija, koja je 2018. godine zabilježila 15.813 deaktivirana gospodarstva, u 2019. godini ih je imala 987. U Sisačko-moslavačkoj županiji je u dvije godine deaktivirano 13.993 gospodarstva. Sveukupno je u Republici Hrvatskoj 2019. godne deaktivirano 10.677 gospodarstava, a godinu ranije 179.866.

Od 2007. do 2019. godine je u Republici Hrvatskoj ukupno registrirano 240.321 posjednika, od čega je 231.720 fizičkih osoba, 6.576 pravnih osoba i 2.025 obrta.