Struktura poljoprivrede u 2016.

U Hrvatskoj pada broj stoke, a jedino je sve više konja i koza

Agrovijesti
Konji Ergele Borike Fotografija: Borike FB
Spali na manje od milijun svinja, zaposlnih u agraru je 40 posto više.

Konačnici podaci Hrvatskog zavoda za statistiku vezano za strukturu poljoprivrednih gospodarstava u 2016. godini i to za važnije poljoprivredne površine po kategorijama te za broj stoke i peradi pokazuju da se negativni trendovi u odnosu na 2013. godinu nastavljaju, a posebno je to izraženo u brojnom stanju stoke čiji se broj kontinuirano smanjuje. Podaci pokazuju i zanimljivi trend, da u Hrvatskoj raste broj kopitara (većinom konja) i koza, dok je vidljiv trend pada nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali i sve većeg zapošljavanja stalnih radnika i sezonaca na poljoprivrednim radovima.

Prema podacima DZS hrvatski poljoprivrednicu su tijekom 2016. godine koristili ukupno 1,56 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta, a najveći udio u korištenoj poljoprivrednoj površini imaju oranice i vrtovi (57,2% ili 895.000 ha), a slijede trajni travnjaci (38,1% ili 597.000 ha) i trajni nasadi (4,6% ili 72.000 ha). Korišteno poljoprivredno zemljište smanjeno je za 0,3 posto u odnosu na 2013. godinu, dok smo u tri godine izgubili i oko 1000 hektara trajnih nasada.

Prema konačnim podacima, u važnijim kategorijama stoke u usporedbi s 2013. zabilježen je dosta veliki pad kod svih vrsta. Tako je broj peradi smanjen za 23,8 posto, svinja za 20,3 posto i muznih krava za 13,9 posto, dok je broj kopitara narastao za čak 40 posto, sa 18.000 komada u 2013. na čak 25.000. Zanimljivo je da je došlo i do rasta broja koza sa 86.000 na 100.000 komada, odnosno za 16,3 posto. Stručnjaci ističu kako je nakon ulaska u EU te uslijed svih negativnih trendova koji su pogodili stočarstvo proteklih godina dovelo do drastičnog pada broja stoke, posebice muznih krava. Pod utjecajem ukidanja potpora za svinjogojstvo te pritiska uvoznog mesa iz EU zemalja nakon uvođenja ruskih sankcija uzrokovalo je i veliki pad u proizvodnji svinja.

Hrvatska je tako 2013. godine imala ukupno 453.000 komada goveda, dok je to u 2016. palo na 419.000. Broj muznih krava smanjen je sa 173.000 na 149.000, a broj svinja je pao sa 1,18 milijuna na 945.000 komada. Broje peradi smanjene je za gotovo 3 milijuna komada.

Kada je riječ o rastu broja kopitara, stručnjaci objašnjavaju kako je vidljivo da raste broj konja, posebice domaćih authotnih pasmina, jer je za njih moguće ostvariti dobre potpore. Osim rekreativnog uzgoja sve je veći broj onih koji konje uzgajaju i zbog potreba u turizmu odnosno dodatnog turističkog sadržaja i razvoja ruralnog turizma.

Podaci DZS ukazuju kako je u tri godine došlo do pada broja nositelja gospodarstava (promatrajući kroz utrošak radne snage i godišnje jedinica rada), i to sa 74.390 na 69.006. Broj stalno zaposlenih u poljoprivredi u tom je razdoblju narastao za čak 40 posto, sa 10.100 na 14.217, dok je broj sezonske radne snage povećan za 13,2 posto.

Promjene u broj nositelja gospodarstava te sve većeg angažmana kako stalno zaposlenih radnika tako i sezonaca uvjetovano je novim zakonima i propisima koji su uvedeni kroz primjenu Zajedničke poljoprivredne politike EU, ali i domaćih propisa posebice oko anagžmana sezonaca, kako bi se smanjilo svio tržište rada. Isto tako na veću uređenost i smanjenje sivog tržišta rada u poljoprivredi utjecao je i program ruralnog razvoja koji striktno vodi brigu o tome da poljoprivrednici moraju biti u sustavu poreza, plaćanja doprinosa i slično.

Brojke:

1,56 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta korišteno u 2016. godini

57,2 posto ili 895.000 ha najveći udio u korištenoj poljoprivrednoj površini imaju oranice i vrtovi

38,1 posto ili 597.000 ha trajni travnjaci

4,6 posto ili 72.000 ha trajni nasadi

0,3 posto smanjeno korišteno poljoprivredno zemljište u 3 godine

23,8 posto smanjen broj peradi

20,3 posto manji broj svinja

13,9 posto pad broja muznih krava

38,9 posto rast broja kopitara

16,3 posto rast broja koza

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje