CROVIZONE

U Osijeku konferencija o prilagodbi vinograda klimatskim promjenama

Agrovijesti
Fotografija:
Cilj projekta je prilagodba vinogradarske proizvodnje klimatskim promjenama, što je jedan od osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskih vinogradara i vinara, javlja HAPIH.

Početna konferencija projekta “CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama” održat će  2. listopada 2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (Trg Ljudevita Gaja 7) s početkom u 10:30 sati. 

Konferencijom će se upriličiti početak provedbe projekta koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 

Cilj projekta je prilagodba vinogradarske proizvodnje klimatskim promjenama, što je jedan od osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskih vinogradara i vinara 

Nositelj projekta je Ekonomski fakultet u Osijeku a partneri projekta su: Agronomski fakultet u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.