Ribarstvo

U Sabor upućen konačni prijedlog zakona o akvakulturi

Agrovijesti
Akvakultura Fotografija: Thinkstock
Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o akvakulturi, a prema riječima ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, ovim zakonom akvakultura dobiva stratešku važnost u domaćem gospodarstvu.

Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o akvakulturi, a prema riječima ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, ovim zakonom akvakultura dobiva stratešku važnost u domaćem gospodarstvu.

Ovim zakonom, kojim se osigurava provedba Uredbe Vijeća (EZ) o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, uređuje se provedba zajedničke ribarstvene politike EU u dijelu koji se odnosi na akvakulturu, utvrđuju se nacionalni ciljevi razvoja akvakulture, načini i uvjeti obavljanja te djelatnosti, uređenje tržišta, nazor i kontrola, rekao je Tolušić.

Dodao je i kako se zakonom utvrđuju ciljevi razvoja akvakulture - unapređenje konkurentnosti akvakulture te njene održivostiu gospodarskom smislu te poevćanje ukupne proizvodnje u akvakulturi uz poštivanje načela ekonomske, socijalne i ekološke održivosti. 

"Zakon predstavlja izvršenje reformskih prioriteta i mjera utvrđenih u programu rada Vlade u mandatnom razdoblju 2016. do 2020., s obzirom da stvara okvir za brži i ujednačeni razvoj akvakulture u smislu povećanja ukupne proizvodnje i konkurentnosti", kazao je Tolušić.

Zakonom će se stvoriti uvjeti za provedbu više uredbi koje se odnose na zajedničku ribarstvenu politiku i akvakulturu, oporavak plavoperajne tune, uređenje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture, te na Fond za pomorstvo i ribarstvo.

Time se, nadalje, utvrđuje jedinstveni zakonski okvir za djelatnost akvakulture, kao strateške grane gospodarstva.

Predloženim zakonom objedinjeni su uvjeti za obavljanje djelatnosti akvakulture u moru i kopnenim vodama kako bi se pojednostavili postupci vezani za provedbu Zajedničke ribarstvene politike EU te omogućila konkurentnost akvakulture, njene održivosti i povećanje ukupne proizvodnje, uz poštivanje načela ekonomske, socijalne i ekološke održivosti.

Nacrtom konačnog prijedloga zakona obuhvaćeni su, među ostalim, uvjeti za dobivanje dozvola i odobrenja u akvakulturi, umjesto dosadašnjih povlastica, uvjeti za utvrđivanje područja za obavljanje akvakulture, uloga nadležnog tijela u vezi dodjele koncesije i zakupa za ribnjake prema posebnim propisima.

Time se stvara okvir za donošenje višegodišnjeg nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i operativnog programa za ribarstvo.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje