SAVJETODAVNA SLUŽBA

U Školskoj shemi ove godine sudjeluje 1118 škola u voću i povrću, a 718 u mlijeku

Agrovijesti
Školska djeca, prehrana Fotografija: Thinkstock
U protekloj školskoj godini ukupno održano 246 predavanja na kojima je ukupno prisustvovalo više od 12.300 učenika i ostalih

Zdravko Tušek, ravnatelj Savjetodavne službe u razgovoru za Agrobiz govori o Školskloj shemi, provedbi i ciljevima. Osvrnuo se i na to kako druge zemlje članice EU koriste novac predviđen za Shemu i na sve aktivnosti koje Shema obuhvaća  i provode se u školama. 

Što je to školska shema?

To je program dodatnih besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, koji se financira sredstvima EU, a koji objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama, s ciljem povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

Kada je započela u Hrvatskoj i u kojem se periodu provodi?

U Hrvatskoj se Shema školskog voća i povrća počela provoditi školske godine 2013./2014. i to od 01. kolovoza 2013. do 31. srpnja 2014. godine pod nazivom Shema školskog voća,  koji je sljedeće školske godine promijenjen u Shema školskog voća i povrća. Od tada se kontinuirano provodi svake školske godine od 01. kolovoza tekuće godine do 31. srpnja sljedeće godine.

Koliko je u EU novaca godišnje za shemu, a koliko od toga ide Hrvatskoj?

Shema školskog voća i povrća (Shema) u EU i zemljama članicama provodi se od 2009. godine. Financijska sredstva osigurana za provedbu Sheme rasla su iz godine u godinu, i to s 33,3 milijuna eura na 107,7 milijuna eura koliko je osigurano za Shemu u 2015/2016.godini.

Školska shema
Prikaz financijskih sredstava EU osiguranih u razdoblju od 2009. do 2016. godine za provedbu Sheme

Provedba Sheme u školskoj godini 2016./2017. financirala se sa 1.360.845 EUR-a (+ dodatna alokacija u iznosu od 680.422,5 EUR-a) odnosno 90 % financijskih sredstava iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi (EAGF) i 151.205 EUR-a (+ 75.602,5 EUR-a) odnosno 10 % financijskih sredstava iz Državnog proračuna. Sveukupno za troškove provedbe Sheme školskog voća i povrća u 2016./2017. osigurano je u prošloj školskoj godini1.890.062,5 EUR-a (+945.031,25 EUR), uključivo s PDV-om.  U  novoj školskoj godini za provedbu objedinjene Školske sheme ukupno je osigurano 23 milijuna kuna.

Školska shema
Iskorištenost novčanih sredstava u %

Za financiranje provedbe Školske sheme Europska komisija je dodijelila Hrvatskoj 1.720.946 EUR-a za voće i povrće te 800.354 EUR-a za mlijeko i mliječne proizvode.

Školska shema

Iskorištenost sredstava u % u zemljama članicama EU koje provode Shemu

Što je cilj provođenja sheme?

Glavni ciljevi nove, objedinjene Školske sheme su povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te posljedično tome smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem soli, šećera i masti, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukacija učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Koliko škola i učenika je bilo prošle godine, a koliko će ih biti  u ovoj?

Ukupno je u školskoj godini u provedbi Sheme sudjelovalo 890 osnovnih škola, 212 srednjih škola i 33 ostalih obrazovnih ustanova, s ukupno preko 300.000 učenika. U novoj školskoj godini u provedbi Školske sheme sudjelovat će 1118 škola u voću i povrću, a 718 u mlijeku.

Koliko djeca dobivaju voća, povrća ili mlijeka? Kako se to određuje?

Škola će naručiti od dobavljača s kojim sklopi ugovor voće i povrće ili mlijeko i mliječne proizvode u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koja sudjeluje u provedbi Školske sheme, a da količina obroka po učeniku iznosi od 100 do 150 g voća ili povrća te od 0,15 do 0,25 l mlijeka ili ekvivalenta mlijeka. Količinu voća/povrća/ mlijeka ili mliječnih proizvoda po učeniku propisuje EU.

Koje voće i povrće i što od mliječnih proizvoda ulazi u Shemu?

Listu prihvatljivih proizvoda potvrdilo je nadležno Ministarstvo za zdravstvo i čine ju, za voće i povrće: mandarina, jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, trešnja, jagoda, rajčica i mrkva. Od mlijeka i mliječnih proizvoda, konzumno mlijeko osim sirovog mlijeka te mlaćenica, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i drugo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje.

Osim što dobiju voće, povrće i mlijeko, što još ide u Shemu?

Savjetodavna služba, kao tijelo ovlašteno za provedbu komunikacije, provodilo je kontinuirano edukaciju djece o poljoprivredi, o zdravim prehrambenim navikama i zaštiti okoliša u vezi s proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom voća i povrća putem predavanja u suradnji sa školama. Tako je u protekloj školskoj godini ukupno održano 246 predavanja na kojima je ukupno prisustvovalo više od 12.300 učenika i ostalih.  Od prošle školske godine, dakle od školske godine 2016./2017., a temeljem odobrenog Godišnjeg plana aktivnosti u okviru pratećih mjera Sheme Savjetodavna služba je, osim predavanja organizirala i sljedeće aktivnosti:

Satove kušanja voća i povrća (i/ili degustacije prirodnih sokova od voća i povrća),s ciljem edukacije djece o prepoznavanju i razlikovanju sorata voća i povrća prema izgledu (veličina, oblik i boja), kakvoći (čvrstoća, tekstura i sočnost) i okusu (odnos šećera i kiselina, aroma i punoća okusa), upućujući na njihove nutritivne i zdravstvene vrijednosti. Tako su satovi kušanja voća i povrća održani u 62 osnovne škole i u 17 srednjih škola i ostalih obrazovnih ustanova.

Djeca uče o poljoprivredi u dnevnom kampu
Održavanje nastave u vrtu, gdje je Savjetodavna služba sudjelovala u uspostavi, a prema potrebi i održavanju školskog vrta (u školama koje ih već imaju). Organizirani su stručni treninzi/radionice učenika i nastavnika te satovi nastave u vrtu s prezentacijama same sadnje te upoznavanje s agrotehničkim mjerama vezanim za voćne vrste za koje se nabavio sadni materijal. Tako je u prvoj godini provedbe te aktivnosti Savjetodavna služba sudjelovala u uspostavljanju i/ili održavanju dva školska vrta u svakoj županiji. Aktivnost je odrađena u ukupno 42 školska vrta, za koje se nabavio voćni i lozni sadni materijal te vrtni alat i oprema.

Posjeta poljoprivrednom gospodarstvu, koje se bavi proizvodnjom voća i povrća te slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom

U suradnji sa školama i uz suglasnost roditelja, organizirana je u svakoj županiji jedna posjeta poljoprivrednom gospodarstvu, koje se bavi proizvodnjom voća i/ili povrća, a sve u cilju povezivanja djece s poljoprivredom i upoznavanjem s proizvodnjom voća i povrća. Osim posjete poljoprivrednom gospodarstvu, prema interesu učenika, mogla se organizirati i posjeta skladištima, koja sortiraju i pakiraju voće i povrće te tržnicama voća i povrća.Ta je aktivnost provedena u 19 škola, od 21 odabrane i to u 18 osnovnih i u jednoj srednjoj školi (srednja škola Gračac).

Što je novo u ovoj godini?

Od nove školske godine provodit će se objedinjena Školska shema u svim osnovnim i srednjim školama, koje odobri Agencija za plaćanja (APPRRR) temeljem podnesenih zahtjeva o isporuci voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kako slijedi: voće i povrće će se raspodjeljivati svim učenicima tih osnovnih i srednjih škola najmanje jedanput tjedno, dakle, tijekom svih tjedana trajanja školske godine, a mlijeko i mliječni proizvodi samo učenicima od 1. do 4. razreda tih osnovnih škola i to najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom. Mlijeko i mliječni proizvodi se neće raspodjeljivati učenicima srednjih škola.  Novost je i to da od nove školske godine korisnici potpore nisu dobavljači voća/povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda nego škole, koje isporuku tih proizvoda s dobavljačem kojeg same izaberu s popisa, kojeg vodi Agencija za plaćanja (APPRRR), utvrđuju temeljem potpisanih izjava. Dobavljači se mogu prijaviti tijekom cijelog razdoblja provedbe Školske sheme tj. tijekom cijele školske godine, od trenutka objave Javnog pozivana mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (od 30. svibnja 2017. nadalje).

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje