STOČNA PROIZVODNJA U 2017

U svinjogojstvu ostvaren rast proizvodnje - imali smo 42 tisuće komada odojaka više nego godinu ranije

Agrovijesti
Svinje Fotografija: Pixabay
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2017. u svinjogojstvu te ovčarstvu i kozarstvu ostvaren je rast proizvodnje, dok su negativni trendovi prisutni u govedarstvu i peradarstvu.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2017. u svinjogojstvu te ovčarstvu i kozarstvu ostvaren je rast proizvodnje, dok su negativni trendovi prisutni u govedarstvu i peradarstvu.

Pad stočne proizvodnje u govedarstvu

Prirast goveda u 2017. u odnosu na prethodnu godinu smanjio se za 3,2 posto, odnosno za oko 2 tisuće tona kao i broj ukupno oteljene teladi koji je manji za 23 tisuće grla (17,8 posto). Ukupno klanje goveda manje je za 8 tisuća grla (4,2%) odnosno za oko 2 tisuće tona neto težine (4,8%).

Usporedno s ukupnim padom broja muznih krava u 2017. i ukupna proizvodnja kravljeg mlijeka smanjila se za 3,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupan uvoz goveda u 2017. veći je za 13,0%, dok je ukupan izvoz manji za 7,7%.

Pozitivni trendovi u svinjogojstvu

U svinjogojstvu je u 2017. ostvaren rast proizvodnje, što je vidljivo u povećanju prirasta svinja za 9,1% te, u skladu s rastom broja krmača, u povećanju broja oprašenih odojaka, i to za tri posto, odnosno za 42 tisuće grla u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj zaklanih svinja u blagom je porastu za 0,6% kao i neto težina zaklanih svinja, za 6,6%.

U vanjsko-trgovinskoj razmjeni u 2017. također su vidljivi pozitivni pomaci. Uvoz svinja svih kategorija manji je za 1,6% nego u prethodnoj godini, dok je ukupan izvoz porastao za 44,2%.

Porast proizvodnje mlijeka u ovčarstvu i kozarstvu

Prirast ovaca povećao se za 5,1%, odnosno za oko 500 tona u odnosu na 2016. iako se broj ukupno ojanjene janjadi smanjio za 9 tisuća grla (2,1%). Ukupno klanje ovaca smanjilo se za 22 tisuće grla (5,2%) odnosno za oko 270 tona neto težine (5,4%).

Unatoč tome, proizvodnja ovčjeg mlijeka povećala se za 9,6% i proizvodnja vune za 1,3%. Izvoz ovaca u 2017. znatno je porastao u odnosu na prethodnu godinu (380,0%).

U odnosu na prethodnu godinu prirast koza smanjio se za 35,2% te se smanjio i broj ojarenih jarića, i to za 6,2%. Broj zaklanih koza i njihove neto težine povećao se za 20,9%, odnosno za 19,6%.

Proizvodnja kozjeg mlijeka veća je za 5,7%. U 2017. nije zabilježen uvoz koza, dok je ukupan izvoz statistički neznatan.

Pad proizvodnje jaja

U proizvodnji peradi u 2017., u odnosu na 2016., broj izvaljenih pilića blago se povećao, i to za 0,8%, dok je prirast peradi ostao na prošlogodišnjoj razini. Ukupno zaklana perad i njihova neto težina manja je za 1,8% (oko 900 tisuća grla i oko 1 500 tona).

U proizvodnji kokošjih jaja vidljivo je smanjenje od 1,3%, dok se proizvodnja jaja ostale peradi smanjila za čak 73,1%.

Ukupan uvoz peradi u 2017., u odnosu na 2016., veći je za 17,9%, a izvoz za 16,1%.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje