Vinogradarstvo

U vinogradarstvu imamo ogromnu količinu otpada koji se može koristiti kao izvor energije

Agrovijesti
Vinogradi Fotografija: Morana Begač, Agrobiz
Na Veleučilištu u Požegi održan je seminar o obnovljivim izvorima energije u vinogradarstvu i vinarstvu s četiri predavanja, a inicijator je Komora inženjera strojarstva

"U procesu vinarstva glavnina otpada pripada komu koja u stvari u sebi sadrži peteljke, sjemenke koje su visoko bogate tvarima, mineralima, uljima koja se koriste u prehrani, kozmetici i industriji kao ulja za visoko precizne strojeve, ali prvenstveno kao ulja koja imaju visoku vrijednost na tržištu. Otpad koji mi sada to samo tako nazivamo u stvari je jedna visoko vrijedna sirovina", rekao je Mario Jakobović, diplomirani inženjer agronomije i viši predavač na Veleučilištu u Požegi, piše portal 034.

U području vinarije Kutjevo  radi se o 1.500 hektara vinograda, a kad se pozabavimo brojkama vidimo da se radi o 35 posto otpada u proizvodnji vina. To znači da imamo ogromnu količinu otpada koju moramo zbrinjavati po novim zakonima, karakterizira se kao otpad koji je opasan za poljoprivredno tlo jer ga zakiseljava. Kada se radi o kompostiranju imamo problem jer taj otpad moramo skladištiti od 3-5 godina kako bi dobili kompost što je jako dugo i veliki je proces. Za proizvođače proizvoda iz vinskog otpada ta bi sirovina bila besplatna, a s druge strane bi proizvođači mogli pomoći vinarima kod zbrinjavanja tog otpada", dodao je Jakobović.

Zvonko Tepeš, diplomirani inženjer strojarstva, član Komore inženjera strojarstva pojašnjava da godišnje organiziraju desetak predavanja. Korištenje obnovljivih izvora energije  u vinogradarstvu i poljoprivredi općenito, danas još nije zaživjelo. Postoje određeni napori da se taj otpad briketira, ali je to još uvijek dosta skupo, možda zato što ne postoji neka institucija koja bi se isključivo s tim bavila ali postoje i naznake da bi i do toga moglo doći", zaključio je Tepeš.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje