E-SAVJETOVANJE

Uključite se u raspravu o potporama za proizvodnju šećerne repe

Agrovijesti
Fotografija:
Pokrenuta je javna rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine, u koju se možete uključiti putem E-savjetovanja

Ministarstvo poljoprivrede poziva javnost na sudjelovanje u Savjetovanju s javnošću za Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Pravilnikom o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine, jasnije se propisuju uvjeti za ostvarivanje prava na potporu temeljem Programa te se produljuje rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2020. godini. Svi korisnici potpore dužni su svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu za 2020. godinu, korisnici potpore se obvezuju u 2021. godini uzgajati šećernu repu na najmanje 40% površina za koje su ostvarili potporu u 2020. godini.

U Savjetovanje se možete uključiti ovdje