UNIŠTENO POŽARIMA

Ukupne štete u šumarstvu u 2019. godini porasle za 30,8 posto

Agrovijesti
Fotografija:
Ukupne štete u šumarstvu u 2019. godini u odnosu na 2018. porasle su za 30,8 posto, a najveće povećanje je zabilježeno kod šteta nastalih kao posljedica požara, koje su porasle za 150 posto u odnosu na godinu prije

Ukupna površina šumskog zemljišta u 2019. u odnosu na 2018. ostala je na približno istoj razini i iznosi oko 2,8 milijuna hektara, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Količina ukupno posječenog drva u državnim i privatnim šumama u 2019. u odnosu na 2018. neznatno je veća, za 0,2%. Izraženo u drvnoj masi, to je povećanje za oko 10 tisuća m3.

Ukupna sječa četinjača manja je za 9,0%, dok je sječa listača veća za 2,4% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2019. proizvodnja ogrjevnog drva veća je za 1,3%, dok je proizvodnja industrijskoga grubo obrađenog drva manja za 0,6%, odnosno za oko 19 tisuća m3 u odnosu na 2018.

Cijene drva porasle 13,1 posto

Ukupna vrijednost prodanog drva u 2019. u odnosu na 2018. porasla je za 11,5%, dok su prosječne cijene porasle za 13,1%. Rast ukupne vrijednosti prodanog drva u 2019. u odnosu na 2018. rezultat je rasta vrijednosti industrijskog drva za 16,4%.

U ukupnoj vrijednosti prodanog drva u 2019. listače sudjeluju s 86,0%, a četinjače s 14,0%. Prosječna cijena četinjača u 2019. u odnosu na 2018. smanjena je za 3,2%, a cijena listača porasla je za 16,4%, što je rezultiralo spomenutim rastom prosječnih cijena za 13,1%.

U 2019. u odnosu na 2018. vrijednost utrošenog sjemena i sadnog materijala u šumarstvu veća je za 20,1%, dok je ukupna vrijednost sredstava utrošenih za zaštitu šuma manja za 4,4%. Izraženo u kunama, povećan je trošak sadnog materijala za oko 7,5 milijuna kuna, dok je smanjen trošak sredstava za zaštitu šuma za 330 tisuća kuna.

Trošak električne energije vrijednosno je veći za 105 tisuća kuna (2,2%), dok je istodobno trošak motornih goriva veći za 470 tisuća kuna (0,6%). Vrijednost utrošenog plina manja je za 23 tisuće kuna (1,2%). Ukupna vrijednost obavljenih usluga u šumarstvu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veća je za 11,0%.

Ukupne štete u šumarstvu u 2019. u odnosu na 2018. porasle su za 30,8%. U pojedinačnim vrstama šteta najveće povećanje jest kod šteta nastalih kao posljedica požara (150,0%).