Međunarodni dan planina

UN ovogodišnji Dan planina slavi u znaku OPG-a

Agrovijesti
Selo u planinama Fotografija: Pixabay
Planinska područja u Republici Hrvatskoj prostiru se u svih 7 primorskih županija, te u tri kontinentalne županije. Iznad 700 metara nadmorske visine nalazi se približno 1.200 poljoprivrednih gospodarstava, i koristi se oko 9.000 ha poljoprivrednog zemljišta na preko 9.000 ARKOD parcela.

Opća skupština UN-a 11. prosinca 2003. godine proglasila je Međunarodni dan planina. Današnji dan prilika je za podizanje svijesti o važnosti planina za život i poljoprivredu.

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda – FAO određena je kao vodeća institucija za njegovo obilježavanje koja naglašava da je planinska poljoprivreda zapravo poljoprivreda obiteljskih gospodarstava. Zato je ovogodišnji Međunarodni dan planina u znaku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Planinska područja u Republici Hrvatskoj prostiru se u svih 7 primorskih županija, te u tri kontinentalne županije. Iznad 700 metara nadmorske visine nalazi se približno 1.200 poljoprivrednih gospodarstava, i koristi se oko 9.000 ha poljoprivrednog zemljišta na preko 9.000 ARKOD parcela.

Planinska poljoprivreda izložena je višestrukim ograničenjima, posebice lošijim prirodnim uvjetima, kao što su niske temperature, znatno kraći vegetacijski period, izražajnija suša, plitko i kamenito tlo nepovoljne strukture, te izražen nagib terena. Uvjeti života za ljude na planinskom području su teži, zbog udaljenosti, slabe prometne povezanosti i nedostatka komunalne i društvene infrastrukture. Kako bi se zaustavilo iseljavanje potrebno je poboljšati uvjete života u planinskom područjima, te dodati vrijednost poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji dolaze iz tih područja. Ti proizvodi, osim svojih osobitosti, proizvedeni su u sustavu koji održava krajolik, ekosustave koji su značajni za šira područja od planinskih i koji čuvaju tradicionalne vrijednosti proizvodnje.

Posebnost života u planinskim područjima prepoznalo je i Ministarstvo poljoprivrede, koje kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., putem natječaja za pojedine mjere i tipove operacija, prednost daje ulaganjima upravo na tim područjima, a što je regulirano kriterijima odabira za pojedini tip operacije. Isto tako provodi se i mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima, gdje se poljoprivrednicima u tim područjima osigurava visina potpore od 226 EUR/ha, s ciljem jačanja svijesti da planinska poljoprivreda doprinosi vrijednostima koje su od vitalne važnosti za sve stanovnike, ne samo one u planinskim područjima.

Kako planinsko područje određuje svaka država članica EU na temelju kriterija iz članaka 31. i 32. Uredbe (EU) 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, tako je Ministarstvo poljoprivrede Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (Narodne novine, br. 34/2015) odredilo i da gorsko-planinsko područje obuhvaća one općine i gradove koje na najmanje 50% svog teritorija ispunjavaju sljedeće kriterije:

Nadmorska visina iznad 700 m,

Nadmorska visina 500 – 700 m uz nagib veći od 15%,

Nadmorska visina 400 – 500 m uz nagib veći od 15% ukoliko je vertikalna raščlanjenost reljefa veća od 500 m.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje