izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, Prodekan za znanost, poslijediplomske studije

Veterinarski fakultet s EU novcima pokreće specijalistički studij veterine na engleskom jeziku

Agrovijesti
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Fotografija: VEFUNIZG
Projekt je vrijedan 1.701.542,72 kn, a osim izrade kurikula 15 studija na engleskom jeziku, omogućit će nam europsku akreditaciju programa, organizaciju dolazaka gostujućih predavača i stručnjaka, usavršavanje nastavničkih jezičnih kompetencija, razvoj didaktičkih materijala na engleskom jeziku te sudjelovanje na sajmovima visokog obrazovanja, kaže izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje

Kada je i iz kojih razloga Veterinarski fakultet aplicirao za sredstva iz EU za ovaj projekt? Koliko je on vrijedan i što konkretno donosi fakultetu?

Aplicirali smo za projekt početkom 2018. i već krajem iste godine projekt je odobren za financiranje. Prijavili smo se zbog nepostojanja specijalističkih studija veterine na engleskom jeziku, a ovaj projekt nam je omogućio njihovu izradu uz pomoć sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je vrijedan 1.701.542,72 kn, a osim izrade kurikula 15 studija na engleskom jeziku, omogućit će nam europsku akreditaciju programa, organizaciju dolazaka gostujućih predavača i stručnjaka, usavršavanje nastavničkih jezičnih kompetencija, razvoj didaktičkih materijala na engleskom jeziku te sudjelovanje na sajmovima visokog obrazovanja. Dugoročno će se provedbom projekta povećati konkurentnost doktora veterine na tržištu rada, a međunarodnom akreditacijom odabranih programa (Veterinary Continuous Education in Europe (VETCEE)) ostvarit će se europska prepoznatljivost hrvatskih stručnjaka te će se povećati mobilnost nastavnika i studenata.

Kada bi projekt i svi programi trebali biti spremni i kada očekujete početak njihove realizacije?

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Studiji bi trebali biti završeni krajem 2020. godine, te već u akademskoj godini 2020./2021. možemo raspisati natječaj za upis zainteresiranih studenata – specijalizanata.

Jesu li svi vaši profesori dobri govornici engleskog jezika i mogu li svi odraditi ovaj projekt na istom?

Naši profesori posjeduju jezične vještine, ali nije isto služiti se engleskim u svakodnevnom životu ili u proučavanju literature i prenositi stručna znanja, konverzirati sa stranim studentima, kao što smo naučili iz iskustva trogodišnjeg izvođenja integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine na engleskom jeziku. Upravo zato se projektom financira pohađanje jezičnih tečajeva za više od 50 zainteresiranih nastavnika. Vjerujemo da ćemo tako ojačati kompetencije nastavnika na više razina.

Odakle očekujte najviše studenta? Samo iz zemalja EU ili je projekt šireg karaktera pa na studije mogu dolaziti i poslijediplomci iz cijelog svijeta?

izv. prof. dr. sc. Dean Konjević
Projekt je definitivno šireg karaktera, a upravo je i jedna od svrha EU projekata prijenos znanja na Fakultete koji nisu akreditirani od strane EAEVE-a ili AVMA. Za sada je teško predvidjeti od kuda bi bio najveći broj polaznika, ali ako povučemo paralelu s našim integriranim studijem veterinarske medicine na engleskom jeziku, za očekivati je da to budu polaznici iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke. No, sve više studenata imamo iz država izvan EU poput Japana, Južnoafričke Republike ili Izraela. Interes za našim Fakultetom vidljiv je i kroz rastući broj posjeta ERASMUS+ studenata iz različitih krajeva svijeta.

Jeste li već napravili neku analizu koliko bi se moglo prijaviti studenata? Plaćaju li se ti studiji?

U drugoj fazi projekta predvidjet će se broj polaznika po svakom studiju, to uvelike ovisi o mogućnostima izvedbe takozvane nastave ''jedan na jedan''. To je iznimno bitno jer je ovdje riječ o specijalističkim studijima čiji je primarni cilj razvoj stručnih kompetencija, a takvo nešto je moguće samo ako se studij provodi s izrazitim naglaskom na praktični dio nastave. Studij financiraju sami polaznici, ali postoji mogućnost i da se u budućnosti razvije neki oblik sufinanciranja ili stipendiranja. Sve ovisi o više čimbenika, a primarno o uključivanju dionika iz gospodarstva.

Koliko je važno da danas hrvatski studenti odlaze na razmjenu na druge fakultete izvan hrvatske i educiraju se te upoznaju s drugim programima i kolegama?

Ovo je iznimno važno. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je prepoznao ovaj vid usavršavanja te potiče studente na korištenje raznih oblika mobilnosti, od VetNEST CEEPUS stipendija do ERASMUS programa. Usavršavanje na stranom Sveučilištu podiže kompetencije kroz drukčije pristupe, razvija kritičko razmišljanje, potiče usavršavanje jezika, stvara preduvjete za networking i slično. Dakle, iako se kao najveća prednost internacionalizacije naglašava povećanje zapošljivosti pojedinca, treba istaknuti kako iskustvo života i studiranja u stranoj zemlji omogućuje drukčije iskustvo učenja, što potiče razvijanje novih kulturnih, društvenih i akademskih vrijednosti te time omogućuje osobni razvoj pojedinaca.

S obzirom na to da Hrvatska ima velikih problema s iseljavanjem mladih ljudi, zanima me odražava li se to i na vaše upisne kvote? Jesu li one manje ili veće u odnosu na vrijeme prije ulaska u EU? Imate li problema s upisom studenata?

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mi kao jedini Veterinarski fakultet u državi i pri tome punopravni član EAEVE-a za sada nemamo problema s upisnim kvotama. Vjerujem da studenti prepoznaju veterinarsku medicinu kao časno i ispunjavajuće zanimanje, a Veterinarski fakultet kao kvalitetnu ustanovu sa stogodišnjim iskustvom u naobrazbi. Problem je trenutno druge naravi. Naime, zamijećen je trend prema kojemu nam gotovo trećina studenata koji diplomiraju odmah zatraži potvrde na engleskom jeziku i odlazi u inozemstvo. To bi se uz sadašnje kvote upisa moglo odraziti na nedostatak veterinara u Hrvatskoj.

Kakvi su danas trendovi zapošljavanja mladih ljudi koji završe vaš fakultet? Uspijevaju li pronaći posao u Hrvatskoj? Postoji li velika potražnja iz EU za ovim kadrovima?

Kao što sam prethodno rekao, potražnja za studentima našeg Fakulteta u EU je velika. Također, uz sadašnje stanje stvari teško će se u narednim godinama osigurati dostatan broj veterinara za zamjenu onih koji odlaze u mirovinu ako kvote ostanu iste, a odlazak iz države se nastavi.

Kolike su mogućnosti studenata da dobiju posao u privatnom/realnom sektoru? Jesu li skloniji zapošljavanju u državnim institucijama?

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Potražnja za studentima u privatnom/realnom sektoru postoji. Nažalost, manji broj je zainteresiran za odlazak u ruralne krajeve Hrvatske, i tamošnji poslodavci imaju problem osigurati dovoljno stručnjaka za pokrivanje terena. Prema svemu, čini se da je posao u Zagrebu, bilo u privatnom sektoru ili u državnim institucijama trenutno zanimljiviji novim doktorima veterinarske medicine. Pored toga treba uzeti u obzir i plaće veterinara u Hrvatskoj, koje su daleko ispod prosjeka EU, te općenito gledano preniske u odnosu na trajanje školovanja i nivo edukacije koji studenti postižu, ali i koji moraju održavati cijeli život kroz stalna usavršavanja.

Kakva je suradnja fakulteta s resornim Ministarstvom i koliko Vam daju podrške za ovaj projekt?

Suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je dobra. Volio bih kada bi MZO prepoznalo apsorpcijske kapacitete Veterinarskog fakulteta za europske projekte, kao i sve napore zbog kojih smo ušli među 15 najboljih veterinarskih fakulteta Europe, i to primarno svojim ulaganjima zbog vizije koju slijedimo. Na primjer, trenutno imamo čak 7 nastavnika sa statusom aktivni Diplomate europskih koledža (status europski veterinarski specijalist). Što se tiče podrške projektu, ona je korektna. Ono što bi bilo dobro je da imamo pravo na predujam, regresni povrat sredstava je naime iznimno loš za mogućnosti provođenja projekata u uvjetima slabe financijske moći.

 

**Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje