Zaštita proizvoda

Vijeće ministara BiH dalo ovlaštenja tvrtkama koje će raditi zaštitu poljoprivrednih proizvoda

Agrovijesti
Oznake zaštite proizvoda EU Fotografija: European Union
Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o davanju ovlaštenja pravnim osobama za sektor oznake originalnosti i oznake geografskog podrijetla prehrambenih proizvoda i Odluku o visini naknade za postupak registracije oznake originalnosti i oznake geografskog podrijetla hrane, koje je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH.

Donošenjem ovih odluka omogućava se provođenje Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog podrijetla a hrane jer se stvaraju uvjeti da zainteresirani subjekti u poslovanju s hranom u BiH mogu podnijeti zahtjev za registraciju oznake originalnosti, kao i geografskog podrijetla hrane te zaštititi, registrirati i s prepoznatljivim oznakama prehrambene proizvode stavljati na tržište.

Kao certifikacijska tijela za utvrđivanje usklađenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i za provođenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom, a na temelju provedenog javnog konkursa, ovlaštene su tvrtke Herkon d.o.o. Mostar i Organska kontrola d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad radom certifikacijskih tijela provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Istodobono je utrvđena visina naknada u postupku registracije. Tako naknada za podnošenje zahtjeva za registraciju oznake originalnosti, odnosno oznake geografskog porijekla iznosi 30,00 KM, koliko košta i upis u registar, dok će se upis novih korisnika registrirane oznake plaćati 100,00 KM. Naknada za provođenje postupka registracije iznosi 500,00 KM. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje