Poslovanje vinara u 2015.

Vinari u 2015. godini ostvarili minus od 60,7 milijuna kuna

Agrovijesti
Vinograd graševine Fotografija: Thinkstock
U 2015. godini poduzetnici u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (60,7 milijuna kuna), dok su u 2014. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 10,8 milijuna kuna. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 64,9 %. Ukupni prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 617,7 milijuna kuna, što je smanjenje za 2,9 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu

U djelatnosti proizvodnje vina od grožđa u 2015. godini, prema podacima FINE iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 208 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 1397 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 0,1 %.

U 2015. godini poduzetnici u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (60,7 milijuna kuna), dok su u 2014. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 10,8 milijuna kuna. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 64,9 %. Ukupni prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 617,7 milijuna kuna, što je smanjenje za 2,9 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 4.524 kune, što je za 4,2 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 9,9 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Broj izvoznika smanjio se za 2,4 % (ukupno 41), odnosno jedan izvoznik manje no što ih je bilo u 2014. godini. Broj uvoznika povećao se za 20,8 % (ukupno 29).

Rezultat izvoza poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa u iznosu od 27,8 milijuna kuna u 2015. godini predstavlja smanjenje od 1,6 % s obzirom na prethodno razdoblje. Uvoz također bilježi smanjenje i to za 22,9 % (19,7 milijuna kuna u 2015. godini).

Među 208 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa, najveći ukupni prihod ostvarilo je društvo AGROLAGUNA d.d. u iznosu od 110,5 milijuna kuna, što je 17,9 % udjela u ukupnim prihodima tog razreda djelatnosti . Društvo je zaposlenima, njih 194, obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 6.232 kune. AGROLAGUNA d.d. iskazala je pozitivan rezultat poslovanja u 2015. godini (2 milijuna kuna) u odnosu na 162,5 tisuća kuna koliko je društvo ostvarili u 2014. godini.

Pozitivan rezultat poslovanja u 2015. godini iskazao je i obrtnik, obveznik plaćanja poreza na dobit, GIANFRANCO KOZLOVIĆ, u iznosu od 2,9 milijuna kuna te zauzeo vodeće mjesto po navedenom kriteriju.

Ukupni prihod poduzetnika iznosio je 14,4 milijuna kuna u promatranoj poslovnoj godini.Udio pet poduzetnika s najvećim prihodom u 2015. godini u ukupnim prihodima 208 poduzetnika, u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa bio je 39,5 %.

U nastavku dajemo tablicu FINE o poslovanju poduzetnika -vinara

Vino u 2015

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje