EU fondovi

Vinarima 1,2 milijuna kuna za promidžbu vina na tržištima trećih zemalja

Agrovijesti
Vino Fotografija: Pixabay
Osnovni cilj mjere je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja te povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i vina sa oznakom sorte.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na osnovi odobrenih sredstava iz Vinske omotnice za projekte u sklopu mjere Promidžba vina na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., u razdoblju od 01.01.2016. do 06.04.2016. godine isplatila je potporu u iznosu od 758.303,77 kuna iz sredstava Europske unije i 454.982,26 kuna iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno 1.213.286,03 kuna u ukupnom iznosu sljedećim korisnicima:  

JAKO VINO D.O.O. u iznosu od 61.526,08 kuna za projekt Promidžba vina na tržištu SAD-a,

UDRUGA VINARA I VINOGRADARA ERDUT- PODUNAVLJE u iznosu od 71.827,66 kuna za projekt Promidžba vina na tržištu Srbije,

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA u iznosu od 554.633,79 kuna za projekt Promidžba vina na tržištu Srbije,

KUTJEVO D.D. u iznosu od 525.298,50 kuna za projekt Promidžba vina na tržištu Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, osnovni cilj mjere je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja te povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i vina sa oznakom sorte.

Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 160.000 eura (od toga 100.000 eura iz sredstava Europske unije i 60.000 eura iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske). 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje