PROJEKT SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM

Vrijednost ugovorenih projekata za Slavoniju, Baranju i Srijem dosegla iznos od 6,8 milijardi kuna

Agrovijesti
Ukupni iznos ugovorenih bespovratnih sredstava Fotografija: Marko Mrkonjić/PIXSELL
Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija te kroz Program ruralnog razvoja, do sada je u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ ugovoreno više od 36 posto sredstava, odnosno više od 6,7 milijardi kuna.

Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija te kroz Program ruralnog razvoja, do sada je u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ ugovoreno više od 36 posto sredstava, odnosno više od 6,7 milijardi kuna.

U nastavku pogledajte tablicu ukupnog iznosa bespovratnih sredstava do 6. srpnja.2018. 

Ukupni iznos ugovorenih bespovratnih sredstava od 18.10.2016. do 6.7.2018.

„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ pokrenut je kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija. Sredstva za ulaganja u poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, sektor prometa, unutarnje plovne puteve i energetiku osigurana su u okviru postojećih operativnih programa i Programa ruralnog razvoja u financijskom razdoblju 2014.-2020.

„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ uključuje provedbu nekoliko novih mjera, a one najvažnije omogućuju projektima s područja manje razvijenih županija prednost u sufinanciranju putem izravnih dodjela, kao i mogućnost da ostvare dodatne bodove prilikom odabira projekata u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava.

Uvođenjem ovog projekta omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju. Jedan od važnijih ciljeva je i stvoriti preduvjete za uvođenje posebnog regionalnog ‘Operativnog programa za područje Slavonije, Baranje i Srijema’ u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije od 2021. do 2027. godine.

Kako bi se omogućilo brže i učinkovitije korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ očekuje se i provedba mjera kao što su izrada novog modela indeksa razvijenosti, izrada mape siromaštva i indeksa višestruke deprivacije te izrada analitičke podloge za redefiniranje statističkih regija u novom financijskom razdoblju.

Na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije možete pronaći i podatke o svim ugovorenim projektima: Tablica ugovorenih projekata

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje