SKLOPLJEN UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA ZA SNIMANJE I IZRADU DIGITALNIH KARATA

Za izradu digitalnih karata 2,7 milijuna kuna

Agrovijesti
Polja iz aviona Fotografija: Morana Begač
Ugovor je sklopljen na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, a pružatelji usluga i izvršitelji su Zajednica ponuditelja: Geoprojekt d.o.o. Zagreb, Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i Zavod za fotogrametriju d.d.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državna geodetska uprava (DGU) usuglasile su zajedničku potrebu za obnovom, usklađenjem i razmjenom prostornih podataka stoga su dana 17. srpnja 2017. partnerski sklopile Ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF5) za 50% područja Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 2.745.060,36 kuna.

Ugovor je sklopljen na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, a pružatelji usluga i izvršitelji su Zajednica ponuditelja:  Geoprojekt d.o.o. Zagreb, Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i Zavod za fotogrametriju d.d.   

Dosadašnjom suradnjom, u ARKOD sustav su uvedeni prostorni podaci iz nadležnosti DGU-a (digitalni katastarski plan, registar prostornih jedinica i dr) koji služe kao pomoćni podaci i podrška održavanju ARKOD sustava za kojeg je odgovorna Agencija za plaćanja. Iako ARKOD podaci nisu istoznačni katastarskim podacima, postoji povezanost u smislu prikaza stvarnog stanja na terenu, a pojačanom suradnjom i potpisanim sporazumima nastavlja se održati kvalitetan prikaz poljoprivrednih površina na području Republike Hrvatske.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje