Odluke Vlade

Za osjetljive sektore u poljoprivredi 131 milijun kuna

Agrovijesti
Farma krava Fotografija: Pixabay
Potpora za uzgoj mliječnih krava iznosi 55 milijuna kuna, za uzgoj rasplodnih krmača 20 milijuna kuna, za duhan 46 milijuna kuna, maslinovo ulje 9 milijuna kuna i potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja milijun kuna.

Vlada je u petak donijela odluku o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovo godinu, za što je osiguran 131 milijun kuna.

Kako je istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, Programom se provode mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi - uzgoj mliječnih krava, uzgoj rasplodnih krmača, za duhan, maslinovo ulje te za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja.

Utvrđuju se mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijska omotnica za provedbu navedenih mjera u 2019., kazao je Tolušić te dodao kako ukupna financijska sredstva za provedbu Programa iznose 131 milijun kuna.

Potpora za uzgoj mliječnih krava iznosi 55 milijuna kuna, za uzgoj rasplodnih krmača 20 milijuna kuna, za duhan 46 milijuna kuna, maslinovo ulje 9 milijuna kuna i potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja milijun kuna.

Sredstva su, kazao je Tolušić, planirana u državnom proračunu za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godini unutar financijskog plana Ministarstva poljoprivrede.

Isplate za iznimno osjetljive sektore za koje se zahtjev podnosi za 2019. predviđaju se u sljedećoj godini, te omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima od 131 milijun kuna predstavlja godišnju gornju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna u 2020. godini, kazao je Tolušić.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje