MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

Zadnji dan za vinare da se prijave za marketing vina na tržištima izvan EU

Agrovijesti
Vino - čepovi Fotografija: Thinkstock
Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj podsjeća sve zainteresirane korisnike da je danas – 29.rujna 2017. zadnji dan za podnošenje prijava na Javni natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). 

Dozvoljeni troškovi  unutar mjere Promidžba su:

- objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
- ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje 
- ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
- ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja, te administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika. 

Detaljne informacije možete vidjeti OVDJE. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje