Očuvanje mora

Zagađenje Jadrana prijetnja mnogim gospodarskim sektorima

Agrovijesti
Fotografija:
Trenutno je samo šest posto strogo zaštićenih područja Jadrana, ali taj postotak mora rasti barem pet puta kako bismo ostvarili zadane ciljeve Strategije o bioraznolikosti do 2030

Morska su staništa vrlo složeni i krhki ekosustavi, osjetljivi na zagađenje, pretjerani ribolov i druge ljudske aktivnosti koje ometaju njihovu održivost. Jadransko more suočeno je s velikim utjecajima zagađenja, koje utječe na brojne gospodarske sektore, od turizma do ribolova i poljoprivrede, piše portal IstraIn. 

Prema posljednjem izvješću Europske komisije o tzv. plavom gospodarstvu ovaj sektor u Hrvatskoj zapošljava više od 170 tisuća osoba te generira oko 3,6 milijardi eura bruto dodane vrijednosti. Na razini EU radi se o prometu od 750 milijardi eura i 218 milijardi eura bruto dodane vrijednosti.

Trenutno je samo šest posto strogo zaštićenih područja Jadrana, ali taj postotak mora rasti barem pet puta kako bismo ostvarili zadane ciljeve Strategije o bioraznolikosti do 2030. No, inovacije nužne kako bi se adresirao ovaj problem ne nastaju u izolaciji. Za očuvanje Jadranskoga mora potreban je i ekosustav dionika koji uključuje multidisciplinarni pristup te povezivanje sveučilišta, industrije, kreatora politika i građanstva, što je i cilj projekata nastalih u okviru Interreg programa Italija-Hrvatska – InnovaMare i SUSHI DROP.

Projektni partneri Sveučilište u Rijeci i Hrvatska gospodarska komora ispred projekta InnovaMare zajedno s partnerima Splitsko-dalmatinskom županijom i Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni ispred projekta SUSHI DROP organiziraju konferenciju “Inovativna rješenja za održivost Jadranskog mora” za kreatore politike i dionike u plavom gospodarstvu i plavim tehnologijama koji će se održati 27. i 28. travnja u Zadru i online.