Križevci

Završena žetva pokusa soje na Visokom gospodarskom učilištu

Agrovijesti
Fotografija:
Ovogodišnji prinos iznosi otprilike od tri do četiri tone na hektar, s dosta visokom vlagom od 19% koja je rezultat velikih količina oborina prije žetve.

U petak, 23. listopada na Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima provedena je žetva pokusa soje. Sjetva pokusa soje bila je u travnju, a organizirana je u suradnji sa Poljoprivrednim institutom Osijek, prilikom kojeg je sijano 11 sorti soje iz sortimenta Poljoprivrednog instituta Osijek, piše portal Radio Križevci. 

Prema riječima Dragomira Ilića, dipl.ing. suradnika na projektu sa Poljoprivrednog instituta u Osijeku, ovogodišnji prinos iznosi otprilike od tri do četiri tone na hektar, s dosta visokom vlagom od 19% koja je rezultat velikih količina oborina prije žetve.

Stručni suradnik na Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima Dragutin Žibrin, dipl.ing. napravio je rezime ovogodišnje žetve soje, iskatnuvši da su velike količine oborina u posljednjih 25 dana prije žetve u kombinaciji sa jakim sjevernim vjetrom rezultirale i polijeganjem soje, što je u konačnici predstavljalo problem prilikom same žetve. Osvrnuo se također i na prednosti soje koja kod plodoreda kao predkultura ostavlja izvanredne uvjete za sjetvu žitarica i ostalih kultura.