JAVNI POZIV ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Županija im je podrška: Biljnim proizvođačima i stočarima 
do 10.000 kuna potpore

Agrovijesti
Poticaji Fotografija: Thinkstock
Sve to radimo jer smo poljoprivrednicima podrška u ulaganju, podizanju proizvodnje i konkurentnosti, ističe župan Andrović

Virovitičko-podravska županija raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora malih vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Riječ je o iznosima do 10.000 kuna po korisniku godišnje. Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR-u u Virovitičko-podravskoj županiji te imaju sjedište/prebivalište na području županije.

Usto, trebaju imati poljoprivredne površine i proizvodnju za koju traže potporu na području županije.

Poljoprivredno smo orijentirana županija. Velik dio naših projekata ima za cilj bolji život naših poljoprivrednika. Izradili smo sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška, grade se još dva, Novi Gradac – Detkovac i Đolta. U budućnosti ćemo prijaviti i sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza, navodnjavanje Lukač, Čađavica… Imamo iznimno povoljne poljoprivredne kredite za subvencioniranje sjetve, subvencioniramo kreditne linije s 2 postotna poena. Sve to radimo jer smo podrška svim poljoprivrednim gospodarstvima naše županije u ulaganju i podizanju poljoprivredne proizvodnje i povećanju konkurentnosti – ističe župan Igor Andrović.

Potpore male vrijednosti mogu se ostvariti u biljnoj proizvodnji za kalcizaciju kiselih tala, za sustave navodnjavanja, sustave za obranu od tuče, nabavu opreme za proizvodnju cvijeća, povrća, gljiva i jagoda u zaštićenom prostoru, nabavu opreme za berbu povrća, voća, cvijeća i jagoda, nabavu folija za proizvodnju povrća i jagoda na otvorenom, nabavu opreme za zaštitu i njegu bilja, kao i za potrebe odvodnjavanja/isušivanja tla.

U stočarstvu se pak potpore dodjeljuju za građenje i rekonstrukciju kapaciteta za odlaganja stajskog gnoja, kupnju silosa, nabavu muzne opreme, mljekovode i opremu za hlađenje i skladištenje mlijeka, nabavu opreme za preradu i pakiranje mesa, nabavu materijala i opreme za ograđivanje prostora za uzgoj stoke na otvorenom, kupnju steonih junica. Obrazac na internetu Zahtjevi se predaju na obrascu koji se može naći na www.vpz.hr, odnosno pisano na adresu – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica. 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje