Vinarstvo

DZS: Prosječna potrošnja vina po stanovniku 22 litre

Vinogradi Fotografija: Morana Begač, Agrobiz
Ukupna proizvodnja vina u 2016./2017. iznosila je 760 tisuća hektolitara, pri čemu su najzastupljenija bila vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, kojih je proizvedeno 449,76 tisuća hektolitara ili 59,2 posto od ukupnih količina.

U vinogradarskoj godini 2016./2017. prosječna potrošnja vina po stanovniku u Hrvatskoj iznosila je 22 litre, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku o bilanci vina za 2017. godinu.

Ukupna proizvodnja vina u 2016./2017. iznosila je 760 tisuća hektolitara, pri čemu su najzastupljenija bila vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, kojih je proizvedeno 449,76 tisuća hektolitara ili 59,2 posto od ukupnih količina.

Sortna vina su pak u ukupnoj proizvodnji zastupljena sa 6,4 posto, a ostala vina sa 34,4 posto.

Podaci DZS-a pokazuju da je u vinogradarskoj godini 2016./2017. ukupan uvoz vina iznosio 295,7 tisuća hektolitara, dok su početne zalihe iznosile 713,9 tisuća hektolitara.

U vinogradarskoj godini 2016./2017. ukupna domaća potrošnja vina iznosila je milijun hektolitara, a najveći udio u ukupnoj potrošnji imala su ostala vina - 50,8 posto ili 509 tisuća hektolitara. Stupanj samodostatnosti, odnosno omjer proizvodnje i ukupne domaće potrošnje vina, iznosi 76 posto.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje