PRERADA I MARKETING

300 milijuna kuna za povećanje dodane vrijednosti proizvoda

EU fondovi
Fotografija:
Otvoren je Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, kojim je predviđeno ukupno 300 milijuna kuna

Od 19. ožujka počinju prijave na Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, ukupne vrijednosti 300 milijuna kuna. Prijave traju do 30. lipnja 2020. u 12 sati. 

Natječaj je otvoren prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, bilo da su registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda ili su upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije objave Natječaja i registriraju se za preradu prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, kao i onima koji samostalno ulažu u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda te ne moraju biti registrirani za preradu.

Od raspoloživog ukupnog iznosa, za mikro, mala i srednja poduzeća predviđeno je 162 milijuna kuna, za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća 18 milijuna kuna, za velika poduzeća 108 milijuna kuna te za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća 12 milijuna kuna. 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000  eura, a najviša i do pet milijuna eura za velike korisnike u sektoru prerade mesa i mlijeka. Intenzitet potpore iznosi do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova. 

Izmjenama Natječaja od 13. ožujka 2020. godine, Ulaganja u preradu grožđa za proizvodnju vina nisu prihvatljiva u sklopu tipa operacije 4.2.1, niti u sklopu ovoga Natječaja, obzirom su ista prihvatljiva u sklopu mjere Ulaganja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. - 2023.  

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.