BRIGA ZA OKOLIŠ

50 milijuna kuna za smanjenje štetnog utjecaja stajskog gnoja

EU fondovi
Fotografija:
Raspisan je javni poziv za provedbu tipa operacije 4.1.2 "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš"

Temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za provedbu Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganje u poljoprivredno gospodarstvo" raspisan je javni poziv za provedbu tipa operacije 4.1.2 "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš".

Prihvatljivi prijavitelji su obiteljska poljoprivredna gospodarstva te obrti i trgovačka društva registrirana za poljoprivrednu djelatnost.

Prihvatljivi troškovi su troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije i troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata te trošak nadzora. Intenzitet javne potpore je do 50%.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 50.000.000 kuna, minimalan iznos je 37.500 kuna, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava 2.250.000 kuna.

Prijave se zaprimaju od 2. siječnja do 28. veljače 2020.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.