RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE PODMJERE 4.2. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija: Prijavite se na nove edukativne radionice u Spliut i Osijeku

EU fondovi
Radionica o EU fondovima Fotografija: Ministarstvo poljoprivrede
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održat će edukativne radionice za poljoprivredne proizvođače i subjekte u poslovanju hranom te im predstaviti podmjeru 4.2. – „Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju održat će edukativne radionice za poljoprivredne proizvođače i subjekte u poslovanju hranom te im predstaviti podmjeru 4.2. – „Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.  


Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:     


12.06.2017. HGK Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4, 21 000, Split u 12,00 sati         

13.06.2017. HGK Županijska komora Osijek, Europska avenija 13, 31 000, Osijek u 10,00 sati.   

Za sudjelovanje na radionici potrebna je prijava putem obrasca koji se može pronaći na mrežnim stranicama. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva nova natječaja za provedbu operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, za koje je ukupno  raspoloživo 300 milijuna kuna. 
Uz ove nove natječaje, do sada je u 2017. godini otvoreno 1,5 milijardi kuna vrijednih natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH, što znači da je polovica (50%) raspoloživih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za podizanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede trenutačno u opticaju.  

 Kada je riječ o operaciji 4.2.1., jedan natječaj odnosi se na mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180 milijuna kuna, a drugi s iznosom od 120 milijuna kuna namijenjen je korisnicima iz kategorije velike tvrtke.
Cilj koji se namjerava ostvariti kroz ova dva natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.   

Prihvatljivi korisnici za oba natječaja su:  


a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU, uključujući početnike, 
b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU, 
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU.   

Sufinanciranje po pojedinom projektu iznosi najviše 50%, dok se iznos moguće potpore kreće od  15.000  do  3.000.000 eura za sektor prerade mesa i mlijeka, odnosno 2.000.000 eura za ostale sektore. 

Za početnike je najviši iznos potpore ograničen na 200.000 eura po projektu. Više informacija možete pogledati ovdje.      

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje