Predavanje srpskim poljoprivrednicima o ZPP

Božić: Bolje koristiti izravna plaćanja nego sredstva za ruralni razvoj

EU fondovi
mr.sc. Miroslav Božić, savjetnik Uprave, Viro tvornica šećera d.d. Fotografija: Goran Jakuš/PIXSELL
Božić je istakao da je u proračunu EU za 2014-2020. za CAP namijenjeno 408 milijardi eura od čega gotovo 77% za prvi stup - izravna plaćanja i tržišni poticaji, a ostalo za drugi stup - ruralni razvoj.

Činjenica da poljoprivreda zapošljava veliki dio radne snage i ima važno mjesto u proračunu EU, ali i zemalja kandidata, kao i da Zajednička poljoprivredna politika (CAP) sadrži četvrtinu svih pravnih tekovina EU, govori o značaju tog sektora, rečeno je 22. lipnja na brifingu o poglavlju 11 u pregovorima o pristupanju EU koje se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj.

Stručnjaci kažu da srpski poljoprivrednici moraju ozbiljno da se pripreme za trošenje daleko većih sredstava kada budu u EU ali i mnogo jaču konkurenciju.
 
Ekspert projekta Pravna podrška pregovorima (PLAC II) Miroslav Božić rekao je da poglavlje 11 predstavlja najznačajniji dio pravne stečevine EU, preko 100.000 stranica pravila i da je potrebno postupno usvajanje.
 
Božić je istakao da je u proračunu EU za 2014-2020. za CAP namijenjeno 408 milijardi eura od čega gotovo 77% za prvi stup - izravna plaćanja i tržišni poticaji, a ostalo za drugi stup - ruralni razvoj.
 
Stučnjak projekta PLAC II, kroz koji EU pomaže Srbiji da poboljša usklađenost domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i provođenje pravnih akata i unaprijediti kapacitete relevantnih institucija za vođenje pristupnih pregovora, ocijenio je da je bolje koristiti izravna plaćanja nego sredstva za ruralni razvoj.
 
"Zato je važna izgradnja administrativnih kapaciteta danas, da bi sutra mogli potrošiti sredstva", istaknuo je Božić.
 
On je govorio i o Zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda u EU (CMO) na koju je ranije odlazilo 90% proračuna CAP a danas manje od 5%.
 
CMO podrazumijeva niz različitih mjera i pravila koja se primjenjuju u organiziranju jedinstvenog poljoprivrednog tržišta EU. Obuhvaća mjere prvog stupa ZPP izuzev izravnih plaćanja.
 
Božić je govorio io reformi ZPP u susret 2020. čiji su osnovni ciljevi konkuretna i održiva proizvodnja hrane, održivo upravljanje prirodnim resursima i uravnotežen teritorijalni razvoj.
 
Šef sektora operacija Delegacije EU u Srbiji istaknuo je na brifingu za novinare u EU Info centru da je u poglavljima 11, 12 (sigurnost hrane) i 13 (ribarstvo), uz poglavlje 27 o prirodnoj sredini, koncentrirano 50 i više posto europske pravne tekovine.
 
Maša je rekao da je Srbija napredovala u pregovorima o poglavlju 11, da je screening gotovo, i ukazao na značaj akcijskog plana za transponiranje europskih propisa u srpsko zakonodavstvo, kao i na značaj izgradnje administrativnih kapaciteta ministarstava, agencija i drugih službi.
 
Savjetnik ministra zaduženog za eurointegracije Srbije Danilo Golubović istakao je da je ZPP, koji sadrži obvezujuća pravila za sve članice EU, jedna od najstarijih zajedničkih politika EU.
 
On je rekao i da će usklađivanje s EU u sektoru poljoprivrede Srbiji, kada uđe u EU, donijeti pristup jedinstvenom tržištu, više potrošača, jedinstvene cijene, podršku poljoprivrednicima, regulaciju na planu konkurencije.
 
Srbija ubrzano radi na uklanjanju nedostataka koje je uočila Europska komisija u vezi kapaciteta Uprave za agrarna plaćanja, koja je preduvjet za korištenje pretpristupnih fondova EU za poljoprivredu (IPARD), rekao je Danilo Golubović iz kabineta ministra zaduženog za europske integracije.
 
"Javnost željno očekuje početak aplikacija za IPARD ali je bitno da taj posao bude prije svega odrađen dobro", zaključio je savjetnik ministra zaduženog za europske integracije.
 
Prvi natječaji za program IPARD II očekuju se na jesen. Riječ je o programu bespovratnih sredstava EU u sektoru ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020. ukupne visine gotovo 230 milijuna eura.
 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje