Pojekt „CAP FOR YOU“

HPK poziva poljoprivredne udruge na radionicu u sklopu projekta "CAP FOR YOU"

EU fondovi
Radionica, seminar Fotografija: Thinkstock
Cilj projekta „CAP FOR YOU“ je informirati poljoprivredne proizvođače i mlade o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama kako se provode te o smjernicama i načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike.

Hrvatska poljoprivredna komora poziva na dvodnevnu radionicu u sklopu projekta 'CAP FOR YOU' kojeg provodi Hrvatska poljoprivredna komora (HPK). Radionica će se održati 11. i 12. veljače 2019. godine u Osijeku (Hotel Osijek) i namijenjena je predstavnicima i članovima poljoprivrednih udruga.

Rok za prijavu je 20. siječnja 2019.

Broj sudionika radionice je ograničen. Nakon roka za prijavu, 30 sudionika radionice odabrat će Vijeće za odabir kojeg čine po jedan profesor s Agronomskog, Ekonomskog i Fakulteta političkih znanosti te dvoje predstavnike Hrvatske poljoprivredne komore.

O PROJEKTU:

Hrvatska poljoprivredna komora prijavila se na natječaj Europske komisije za podnošenje prijedloga „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu. Opći cilj poziva je izgradnja povjerenja u Europskoj uniji i među svim građanima, poljoprivrednicima i onima koji nisu poljoprivrednici. Ciljna je publika javnost, s posebnim naglaskom na mladima u urbanim područjima, te poslovnim subjektima u ruralnim područjima.

Cilj projekta „CAP FOR YOU“ je informirati poljoprivredne proizvođače i mlade o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama kako se provode te o smjernicama i načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Podići svijest o pozitivnom doprinosu Programa ruralnog razvoja za razvoj ruralnih područja i poljoprivrednih gospodarstava

2. Približiti vođama poljoprivrednih proizvođača i mladim perspektivnim budućim radnim snagama napor koji je uložen da bi ruralna područja imala korist od ZPP-a

Glavne aktivnosti projekta „CAP FOR YOU“:

Medijska promocija pozitivnih primjera projekata koji su financirani iz Programa ruralnog razvoja.

Selekcija najuspješnijih projekata u okviru Programa ruralnog razvoja putem natječaja te u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja. Medijska promocija kroz tiskovine, radio, televizija i društvene mreže.

Radionice o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici

U radionicama namijenjenim predstavnicima poljoprivrednih udruga i studentima sudjelovat će ukupno 60 predstavnika koji će biti podijeljeni u nekoliko grupa. Svaka grupa predstavljat će određene organizacije koje sudjeluju u pregovorima grupa za Civilni dijalog Europske komisije te će dobiti radne materijale na temelju kojih će se zalagati za određena stajališta. Teme o kojima će se raspravljati su: ekološka održivost, inovacije i digitalizacija u poljoprivrednom sektoru, budućnost modela obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva te udruživanje poljoprivrednika.

Medijski pokrivena konferencija predstavit će cjelovit pregled uspješnih primjera projekata i reportaža dviju simulacija.

konferenciji će sudjelovati 80 sudionika: predstavnici javnih ustanova (Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju), predstavnici akademske zajednice, predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, predstavnici poljoprivrednih udruga, studenti.

Trajanje projekta: srpanj 2018. - srpanj 2019.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje