Do 150.000 eura potpore

Izvrsna prilika za zaštitu od divljih zvijeri i očuvanje Vašeg gospodarstva

EU fondovi
Fotografija: canva
Informirajte se prije početka prijave!

Od 9. listopada 2020. godine otvoren je natječaj M4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša s ukupnim iznosom raspoloživih sredstava od čak 50.000.000,00 kuna. Visina potpore koju možete ostvariti je od 400 do 150.000 eura i to u stopostotnom sufinanciranju.

Prijaviti se možete ako je Vaše gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika te ako ste javna ustanova ili udruga koja se bavi zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara ili zaštitom okoliša i prirode.

Evo koji su sve troškovi prihvatljivi:

1. Ulaganje u građenje terasastih parcela što znači da će Vam se, ako ste vlasnik terena na padini omogućiti bolja prohodnost područja i smanjiti erozija tla. Samim time olakšat će Vam se obrada zemljišta i povećat će se njegova vrijednost. Za otežane uvjete u područjima s velikim nagibom terena možete dobiti povećani iznos potpore.

2. Ulaganjem u građenje (vanjskih) suhozida prihvatljiva je rekonstrukcija postojećih suhozida i izgradnja novih. Ovu priliku možete iskoristiti za zaštitu svojeg poljoprivrednog zemljišta od naleta divljih životinja obnovom ili izgradnjom potpuno prirodnih ograda koje će biti savršeno uklopljene u okoliš. Isto kao i kod terasastih parcela, iznos potpore se povećava za područja velikog nagiba terena.

3. Ulaganje u sadnju živica – prirodnih barijera koje služe za zaštitu poljoprivrednog zemljišta. Živice doprinose bioraznolikosti te krajobraznom oblikovanju poljoprivrednih područja. S obzirom da se u njima mogu gnijezditi ptice i druge divlje životinje, živice doprinose očuvanju prirodnih staništa čime se ostvaruju ciljevi višestruke sukladnosti. To znači i mogućnost viših izravnih plaćanja u budućnosti.

4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi poput kineskog bagrema, pajasena i japanskog dvornika, što ne podrazumijeva čišćenje iz godine u godinu, nego samo jednokratno uklanjanje.

5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka. To znači da ako je Vaše gospodarstvo na području od Karlovca do Dubrovnika, uključujući i otoke (detaljan popis u prilogu 9 projektne dokumentacije) možete dobiti sufinanciranje za električne pastire u svrhu zaštite od medvjeda, vukova i risova.

6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka koji je najučinkovitija izvorna pasmina za čuvanje stada.

7. Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri. Možete dobiti sufinanciranje za zidanje više nastambi za krave, ovce, koze, konje i magarce, ali isključivo za njihovo sklanjanje i zaštitu od napada. Možete planirati izgradnju od bilo kojeg materijala, ali nastambe se trebaju sastojati od tri puna zida s nadstrešnicom, dok četvrta strana radi zaštite od velikih zvijeri, mora biti od armaturne mreže. Najveća prihvatljiva površina nastambe po grlu stoke je: za krave 7,44 m2, ovce i koze 1,62 m2, konje 10 m2 i magarce 6 m2.

8. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke

9. U sklopu ovoga natječaja prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta. Moguće je sufinanciranje do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (do 10 % od vrijednosti ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi).

Sva ulaganja moraju biti na poljoprivrednom zemljištu. U slučaju da je zemljište u zakupu/najmu/služnosti/koncesiji trebate za njega imati valjani ugovor na najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2019. godine. Potrebna projektna dokumentacije za prijavu na natječaj ovisi od vrsti ulaganja za koju se namjeravate prijaviti.

S obzirom da prijave započinju od 9. studenog 2020. i traju do 11. siječnja 2021. godine već se sada možete informirati o samoj prijavi, prihvatljivosti i uvjetima natječaja. Više možete doznati upitom na e-mail – info@projektkrs.com od Vašeg osobnog savjetnika dipl. ing. agr. Ante Plazonića ili direktno na broj mobitela 091 352 90 70.