TREĆI NATJEČAJ

Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

EU fondovi
Fotografija:
Sto milijuna kuna iznose ukupna raspoloživa sredstva za treći natječaj za konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 30. travnja 2020. treći Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna, a prihvatljivi korisnici su šumoposjednici te udruge šumoposjednika. Intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Glavni cilj ovoga tipa operacije je povećanje otpornosti šumskih ekosustava na biotske i abiotske čimbenike, povećanje okolišne vrijednosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te očuvanje i povećanje biološke raznolikosti. Dugoročno, održivim upravljanjem šumskim ekosustavima potpomognutim potporama iz ovoga tipa operacije doprinijet će se i povećanju drvne zalihe, što će za posljedicu imati veću dostupnost obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima. Također, će se povećanjem okolišne vrijednosti šuma i šumskih kultura postići i zaštita tala, voda i zraka, pridonijet će se ublažavanju učinaka klimatskih promjena na šume, zaštiti biološke raznolikosti, spremanju ugljika i proizvodnji kisika. Dugoročno će se unaprijediti i estetska uloga šuma te krajobrazna raznolikost što će zajedno doprinijeti uvećanju okolišne vrijednosti te gospodarske vrijednosti resursa. 

Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 25. rujna 2020. godine do 12:00 sati. 

Sve detalje pogledajte ovdje.