PROIZVODNJA I KONKURENTNOST

LAG Brač objavio natječaj za potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

EU fondovi
Fotografija:
Lokalna akcijska grupa “Brač” objavila je treći natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 926.427,00 HRK

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 28. rujna do 28. listopada 2020. godine, a sva pitanja mogu se postavljati pismeno do 30. listopada na e-mail adresu: pitanja.lagbrac@gmail.com sukladno tekstu natječaja.

Osnovne informacije o natječaju:

Iznos potpore po korisniku je 112.912,50 HRK, a intenzitet potpore 100%.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Brač te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Dodatno nositelj mora biti:

-upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura
-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
-samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
-obrt
-trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
-zadruga

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Tekst natječaja i ostale dokumente možete preuzeti ovdje