Program ruralnog razvoja

LAG-ovima do sada isplaćeno 13,8 milijuna kuna

EU fondovi
Novac - poljoprivreda Fotografija: Thinkstock
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Mjere 19 "Potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)", podmjere 19.1 "Pripremna potpora"

Sredstva su dobili: LAG Zeleni Bregi, LAG Una, LAG "Međimurski doli i bregi", LAG „Prigorje“, LAG Neretva, LAG Krka, LAG „Zagorje-Sutla“, LAG Baranja, LAG Središnja Istra, LAG Brač, LAG Srijem, LAG Istočna Istra, LAG Južna Istra, LAG Frankopan, LAG „Karašica“, LAG Posavina, LAG Šumanovci, LAG Zapadna Slavonija, LAG Papuk, LAG Sava, LAG Petrova Gora, LAG Sjeverna Bilogora, LAG „Marinianis“, LAG Prigorje–Zagorje, LAG Slavonska Ravnica, LAG Bura, LAG Bilogora-Papuk, LAG Podravina, LAG Kvarnerski otoci, LAG Zagora, LAG „More 249“, LAG Mareta, LAG Moslavina, LAG Lika, LAG Gorski kotar i LAG Škoji.

Do sada je Agencija za plaćanja Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima) iz Mjere 19 isplatila više od 13,5 milijuna kuna. Unutar Podmjere 19.1. "Pripremna potpora" LAG-ovima Europska unija sufinancira izradu Lokalnih razvojnih strategija i tekuće troškove (najam ureda, režijski izdaci ureda, potrošni uredski materijal, uredska i računalna oprema, usluge knjigovodstvenog/financijskog/pravnog stručnjaka, troškovi organiziranja i provođenja zaštite na radu itd.).  

Iznos ukupno odobrene potpore iznosi 18,3 milijuna kuna za 50 LAG-ova

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje