Javni poziv

Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda

EU fondovi
Proizvodnja sira Fotografija: Pixabay
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske župnaije objavio je 14. travnja 2016. Javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda za 2016. godinu

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja je predala zahtjev za legalizaciju objekta zaključno sa 30. lipnja 2013., a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2 , te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (za korisnika s poljoprivrednom djelatnošću stočarstva, stoka korisnika mora biti upisana u jedinstveni registar domaćih životinja-JRDŽ).

Korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ostali korisnici Upisnika za provođenje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište i djelatnost na području Splitsko dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema državnom i županijskom proračunu. Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava. Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacija i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. kolovoza 2016. godine.

Javni poziv i pripadajuće dokumente možete vidjeti na njihovoj web stranici.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje