EU fondovi za mlade poljoprivrednike

Mladi poljoprivrednici - bitan faktor razvoja poljoprivrede

EU fondovi
Fotografija: canva

Mlade ljude se često spominje u kontekstu promjene, poboljšanja i uvođenja novih perspektiva u okoštale sustave ne samo u socijalnom smislu, već i u ekonomskom.

Sektoru poljoprivrede bi itekako dobro došlo osvježenje dolaskom mladih poduzetnika. Naime, uz poljoprivredu se često vežu negativne konotacije, stoga ona većini mladih, pogotovo onima koji ne žive u ruralnim područjima, nije prvi izbor za poslovnu karijeru. A upravo mladi mogu doprinijeti kvalitetnom razvoju poljoprivrede.

No, to ne znači da uopće nema mladih u poljoprivredi. Ima ih, ali ipak nedovoljno.

Malen broj mladih poljoprivrednika

Primjerice, prema Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj, u prosjeku 56 % poljoprivrednika ima više od 55 godina, a 30 % njih je prešlo dob za umirovljenje. Za usporedbu, manje od 6 % poljoprivrednika su osobe ispod 35 godina.

Na razini Hrvatske, prema podacima iz Upisnika poljoprivrednika za 2020. godinu, upisano je 21.995 gospodarstava čiji su nositelji mlađi od 41 godine što čini 12,8 % svih upisanih gospodarstava.

Na ove porazne statistike utječe i činjenica da se mladi, pogotovo oni iz ruralnih područja često iseljavaju u potrazi za boljim životom u druge države članice EU-a što loše utječe na cjelokupni razvoj države, ne samo poljoprivrednog sektora.

S druge strane, mladi ljudi koji žele ostvariti karijeru u poljoprivredi susreću se s nizom problema - od administrativnih do onih financijskih.

Da bi se sve ove teškoće odstranile ili pojednostavnile, bitna je uloga države i Europske unije.

Pomoć Republike Hrvatske i Europske unije

Srećom, ovih su poteškoća itekako svjesni na višim instancama. Pa se tako prema Nacrtu strategije poljoprivrede Hrvatska 2020.-2030., planira osiguranje potpora za pokretanje poslovanja u ruralnim područjima, s naglaskom na mlade poljoprivrednike.

I Europska unija kroz različite mjere Programa ruralnog razvoja nastoji postići poboljšanje položaja mladih poljoprivrednika i olakšavanje pokretanja i održavanja poslovanja. Jedna od najznačajnijih mjera je M6.1.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima čiji je cilj osiguranje aktivnijeg i ekonomski profitabilnog bavljenja mladih poljoprivredom. 

Bavljenje mladih ovom gospodarskom granom ima pozitivan utjecaj na različita područja:

  • razvijaju se ruralni prostori
  • potiče se ostanak i povratak mladih na ruralnim prostorima
  • potiče se zapošljavanje mladih
  • potiče se razvoj i modernizacija poljoprivrednog sektora
  • potiču se inovacije u poljoprivrednom sektoru.

Mladi poljoprivrednici mogu doprinijeti razvoju poljoprivrede zbog svojih specifičnih karakteristika:

  • lakše usvajaju nove tehnologije i znanja - više su u koraku s najnovijim trendovima u tehnologiji
  • češće se odlučuju za uzgajanje netipičnih i dohodovnijih poljoprivrednih kultura
  • aktivnije sudjeluju u donošenju i kreiranju različitih odluka i sl.
  • svjesniji su važnosti ekološke održivosti.

Postoji puno primjera odličnog iskorištavanja EU fondova od strane mladih poljoprivrednika.

Mjera 6.1.1.

Primjerice, u Španjolskoj je jedna mlada poljoprivrednica uz pomoć mjere M 6.1.1. osnovala vlastito poljoprivredno gospodarstvo i otvorila čak pet radnih mjesta, a dvoje Portugalaca u pokrajini Ribatejo je pokrenulo inovativnu i ekološki održivu proizvodnju zelenih šparoga.

M6.1.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima namijenjena je mladim poljoprivrednicima koji planiraju preuzeti gospodarstvo od starijih članova. Prihvatljivi korisnici koji su osobe mlađe od 41 godine i koji nisu nositelji gospodarstva duže od 24 mjeseca.

Ako ste zainteresirani za ovu mjeru, javite se stručnjaku za EU projekte Anti Plazoniću na broj 098/9919860 ili e-mailom na adresu info@projektkrs.com i na vrijeme pripremite svoje projekte.