AUTOHTONE VRSTE

Nastavljeno pošumljavanje na području Osječko-baranjske županije

EU fondovi
Fotografija:
Uz pridržavanje mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa, u Osječko-baranjskoj županiji nastavljen je projekt Naturavita, u okviru kojeg će se autohtonim vrstama pošumiti 441 hektara površina koje su sada obrasle alohtonim vrstama

Unatoč pandemiji koronavirusa, nastavljeni su radovi na biološkoj obnovi šuma kroz projekt Naturavita, jedan od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa. Zbog ratnih djelovanja veliki dio šuma i šumskog zemljišta na projektnom području i dalje je onečišćen minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima koja sprječavaju pristup, te sustavno i dugoročno upravljanje ovim prostorom

Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2015. godine do 23. rujna 2023. godine.

Vraćanje prirodne autohtone vegetacije

Projektna aktivnost biološke obnove šuma i šumskog zemljišta kroz ovaj projekt planira se na 1.021 hektara, što uključuje vraćanje prirodne autohtone vegetacije na ukupno 441 hektara šumskih površina koje su sada obrasle alohtonim vrstama, kao što su eurameričke topole, američki jaseno, negundovac i bagrem.

Kroz ovu aktivnost obnovit će se šume koje su onečišćene i oštećene minama, šume u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. Provest će se pripremni šumsko-uzgojni radovi potrebni za uspješnu obnovu šuma te će se na pripremljenoj površini napraviti obnova sadnjom šumskih sadnica: bijele vrbe (Salix alba) na 320 hektara, crne topole (Populus nigra) na 226 hektara, bijele topole (Populus alba) na 33 hektara, hrasta lužnjaka (Quercus robur) na 316 hektara i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia) na 126 hektara.

U 2019. godini je ukupno pošumljena površina od 83,93 hektara, bijelom vrbom 35,50 hektara i hrastom lužnjakom 48,43 hektara. Ukupna vrijednost radova je 3.430.670,25 kn. U 2019. godini izvršena je i njega sastojina na 48,43 hektara, ukupne vrijednosti 327.614,90 kn. Radovi se u iznosu od 85% financiraju nepovratnim sredstvima EU iz Kohezijskog fonda.

Početkom 2020. godine hrastom lužnjakom je pošumljeno 80,88 hektara, a poljskim jasenom 9,34 hektara.

Vrijednost ovih radova je 4.335.193,48 kn, a taj iznos se potražuje sedmim zahtjevom za nadoknadom sredstava (ZNS) koji je podnesen 14. travnja 2020. godine.

Do sada je 174,15 hektara ili 17% projektom planirane površine obuhvaćeno kolaudacijskim zapisnicima te su za te površine potraživana sredstva EU.

Pošumljeno je i 77,65 hektara crnom topolom, te 45,06 hektara bijelom vrbom u vrijednosti 4.241.875,75 kn, što će biti obuhvaćeno kolaudacijskim zapisnicima nakon okopavanja.

Biološka obnova šuma na projektnom području Naturavite dosad je izvršena na 29% planirane površine.