IPARD program

Nove isplate za LAG-ove

EU fondovi
Ruralni razvoj Fotografija: Pixabay
LAG-u Sjeverozapad isplaćeno je 94.227,44 kuna, LAG-u „LAG MARINIANIS“ 198.096,96 kuna a LAG-u Mareta 44.850,58 kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“.

LAG-u Sjeverozapad isplaćeno je 94.227,44 kuna, LAG-u „LAG MARINIANIS“ 198.096,96 kuna a LAG-u Mareta 44.850,58 kuna. Lokalnim akcijskim grupama (LAG) Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu.


Više informacija o LAG-ovima možete pogledati www.aprrr.hr 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje