Ribarstvo

Novi natječaji za dodjelu potpore za privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov

EU fondovi
Ribarska mreža Fotografija: Pixabay
U Narodnim novinama objavljeni su detalji natječaja koji traju do 15. ožujka 2016. godine

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo objavila je novi Natječaj za dodjelu potpore za mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za prosinac 2015. i siječanj 2016.

Iz Uprave za ribarstvo obavještavaju sve zainteresirane da su u Narodnim novinama, broj 13/2016 objavljeni natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za prosinac 2015. godine te siječanj 2016. godine:
 
− Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za prosinac 2015. godine za dodjelu potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za razdoblje od  11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati (10 dana) na području cijelog ribolovnog mora RH.
 
− Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za siječanj 2016. godine za dodjelu potpore za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za razdoblje od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine u 12:00 sati (15 dana) na području cijelog ribolovnog mora RH.
 
Zahtjevi za potporu se podnose posebno u okviru svakog Natječaja, a rok za podnošenje je do 15. ožujka 2016. godine.  
 
Obrasci Zahtjeva za potporu te obrasci Izjave ovlaštenika i Izjave člana posade se mogu preuzeti ovdje ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje