Mjera 4.4

Objavljen novi natječaj za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

EU fondovi
Ribarstvo - ribari Fotografija: Pixabay
Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu, te modernizaciju postojećih

Agencija za plaćanja u poljoprivredi obavijestila je zainteresirane korisnike da je u Narodnim novinama broj 20/21 objavljen novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”.

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu, te modernizaciju postojećih. Korisnici potpore su subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima.

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. srpnja 2021. godine. Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći ovdje.