Za MSP-ove

Objavljen Vodič za korisnike potpora za pogođene koronakrizom

EU fondovi
Fotografija:
APPRRR-a na svojim je mrežnim stranicama objavila vodič za korisnike koronamjera.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj Mjera 21. „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – “MSP-ovi“ kao pomoć korisnicima kod podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore.

Vodič možete potražiti na ovom linku.